fbpx Бизнес комуникации на високо ниво | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнес комуникации на високо ниво

Бизнес комуникации на високо ниво

Развитието и успехът на един бизнес днес до голяма степен се определят от прилагането на нови технологии и от ефективността на информационната система във фирмата. Ето защо компании като Panasonic и до днес продължават да развиват нови хардуерни и софтуерни решения, които изцяло да отговарят на съвременните реалности и услуги за работа в мрежа, както и на променящите се потребности на клиентите.
От 2003 г. компанията пусна на пазара лесна
за употреба серия хибридни IP телефонни централи КX-TDA с допълнителна поддръжка на IP телефония.
Хибридни телефонни централи
Новите хибридни IP телефонни централи KX-TDA30/100/200 са мрежово ориентирани продукти. Те са разработени за поддръжка на IP телефония, компютърна телефония и мрежови приложения. Системният хардуер и софтуерът са специално разработени от Panasonic за максимална надеждност и възможност за лесно разширяване. Това е постижимо благодарение на използването на обща архитектура, независимо от типа на продукта и броя на портовете.
Основната концепция при новата серия е идеята за "приятелски системи за всеки". Тази инициатива цели създаването на лесноизползваеми продукти, в които са внедрени най-новите технологии. Те показват ангажираността на компанията към тази мисия чрез множество изпитани и проверени функции и удобства: обратна съвместимост, универсални слотове, CTI приложения през стандартни публични интерфейси, дистанционна поддръжка и възможност за обновяване на софтуера.
Хибридните IP телефонни централи предлагат стилни и ефективни цифрови телефони, USB терминал, който осигурява лесна връзка с РС, както и цифров XDP вход. Ефективността на системите се постига чрез многоклетъчно безжично интегриране, TAPI 2 CTI интерфейс (TAPI и CSTA), РС телефон/ РС конзола, усъвършенстван център за управление на обажданията, ISDN съвместимост (BRI/ PRI), както и интегриране със системи за обработка на глас и 2-канална клетъчна станция за връзка с цифров системен телефон. Хибридните IP телефонни централи имат функции, които намаляват разходите и могат да предават глас чрез интернет. Те разполагат с QSIG цифрова мрежа, която поддържа основните функции за управление на обажданията (входящи и изходящи); единен номерационен план и CLIP/COLP/CLIR/COLP; автоматично избиране на маршрут (ARS) и най-евтин маршрут (LCR); надеждни мрежови функции чрез T1/ E1, E&M.
4 Поддръжка на различни езици
Хибридните IP телефонни системи поддържат до пет различни езика за използване в области, където се говори повече от един език. В телефонната централа може да се зададе език за определена вътрешна линия в зависимост от нуждите на този, който използва линията.
4Индикатор (червен/зелен) за получаване на повикване/съобщение
При получаване на повикване
светва голям, добре видим индикатор, който ви дава възможност да разберете, че телефонът звъни дори когато сте отдалечени от него. Цветът на индикатора показва вида на повикването. Той е зелен при обаждане от вътрешна линия, червен - при получаване на повикване от външна линия и също червен, когато повикващият е оставил съобщение.
4XDP вход за допълнително аналогово
устройство и цифров XDP вход

XDP входът позволява да включите към системата допълнителен аналогов или безжичен телефон, както и друго устройство, използващо една телефонна линия, без да плащате за допълнителна линия. Това ви дава възможност да изпращате факс, докато говорите с клиент. Чрез свързване на модем към XDP входа можете да прехвърляте данни от компютъра или да имате
достъп до интернет, докато говорите по телефона. Цифровият XDP вход позволява да увеличите броя на цифровите телефони, без да са ви необходими допълнителни платки. Ако повече от вашите служители разполагат с цифрови телефони, това ще повиши ефективността на работата в офиса.
Цифрова телефонна система
Мощните многофункционални цифрови телефонни системи на Panasonic са проектирани да изпреварват развиващите се потребности на вашия офис. Централите КХ-TD816, TD1232 и TD500 се разширяват, за да предоставят цялостни завършени пакетни решения като център за поемане на обажданията, хотелски приложения, многофункционална гласова поща, работа в мрежа и мобилност на безжичната DECT връзка. Суперхибридната технология на Panasonic едновременно поддържа както специализирани цифрови, така и обикновени аналогови телефони, факс апарати, модеми, безжични телефони и телефонни секретари.
За малкия бизнес централата KX-TD612 помага да управлявате клиентските обаждания интелигентно, с множество цифрови функции, които задоволяват всички ваши потребности от комуникации чрез глас, данни и интернет.
4Център за обработка на обажданията - вградена UCD система за автоматично разпределяне на повикванията със съобщение
Това е удобно както за големи офиси, получаващи множество обаждания наведнъж, така и за малки фирми с един оператор, който приема телефонните обаждания.
Центърът за обработка на обажданията позволява входящите повиквания бързо и ефективно да се насочват към определена група оператори или вътрешни постове. Ако всички телефони от групата са заети, системата приема повикването и възпроизвежда съобщение към обаждащия се.

Panasonic прави пробив в телефонните системи през 1986 г. с пускането на първите в света две системи "с хибридни портове" - КХ-Т308 и КХ-Т616. Намалените разходи и необходимата гъвкавост на тези хибридни системи бързо ги превръща в най-продаваните в света.
През 1993 г. компанията представя първите цифрови "суперхибридни" телефонни системи - КХ-ТD 816 и КХ-ТD1232. При тях всеки вътрешен пост от системата поддържа цяла гама от цифрови телефони в допълнение към аналоговите устройства. Две години по-късно Panasonic пуска на пазара и първата цифрова система за гласова поща - КХ-ТVP 100. Това е самостоятелна система, която поддържа 64 пощенски кутии с общо 18 часа време за запис.

Panasonic предлага и допълнителен софтуер за центъра за обработка на обажданията. Той позволява разширяване на функциите му за динамично управление на входящите повиквания.
Аналогова телефонна система
Аналоговите модулни хибридни централи на Panasonic са идеални за малкия и домашен бизнес, който се нуждае от сложни комуникационни решения и допълнителна гъвкавост. Те разполагат с 3 външни и 8 вътрешни линии с възможност за разширяване до 6 външни и 24 вътрешни, предлагат и пряк достъп до вътрешните постове. Изходящото съобщение позволява на обаждащия се да достигне директно до желания вътрешен номер. С аналоговите централи е невъзможно да пропуснете важните обаждания, тъй като съществуват различни варианти на прехвърлянето им. Освен това може да се направи и детайлна разпечатка на обажданията и личните кодове за достъп. Програмируемите забрани позволяват оптимизация на телефонните разходи.
Безжични решения (DECT)
Напълно съвместими с цифровите безжични DECT телефони, цифровите хибридни системи на Panasonic ви дават по-голяма ефективност и мобилност на комуникационните мощности извън рамките на офиса. В такива сфери като производството и складове на едро това позволява на вашия персонал да бъде винаги на работното си място и същевременно да се движи по целия етаж или сектор. В автомобилния бизнес и други дейности, разположени на по-широко пространство, тази система позволява да отговаряте на клиентите си възможно най-бързо. С такава нова цифрова система незабавно обслужвате клиентите си и извличате максималното от всяка бизнес възможност.