fbpx Бизнес в авторепаратурния бранш | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнес в авторепаратурния бранш

Изграждането на един нов сервиз е значителна инвестиция. Комплексният авторепаратурен участък (бояджийно и тенекеджийно) може да възлезе на 150 000 до 350 000 лв. в зависимост от залагания капацитет (работни места) и ниво на сервизно обслужване. От дългогодишната практика на "Лазурит 94" и успешно реализираните съвместни проекти със свои партньори в страната се налага изводът, че това е една перспективна инвестиция и се осъществява в област, където се поддържа най-съвременното европейско ниво. Нарастващият и постоянно обновяващ се автомобилен парк в България определя актуалността на авторепаратурния бранш в близките години.

Авторепаратурата е динамично развиваща се област, отразяваща пряко високите постижения в автомобилната индустрия. Тя отговаря на строгите изисквания за екологичност, висока производителност, подобряващи се технологии и редукция на цените. Glasurit е един от световните производители на покрития, който в най-голяма степен успява да отговори на всички тези предизвикателства.
В България авторепаратурният бранш е един от най-перспективно развиващите се. Спектърът на неговото осъществяване се движи от ултрамодерните сервизи на оторизираните автомобилни вносители, които предполагат супер качество и сервиз на резонно високи цени, до малките автобояджийски сервизи, заинтересовани в прилагането на възможно най-евтини продукти.
Фирма "Лазурит 94" АД е официален вносител на немската фирма за автомобилни бои и лакове
Glasurit, дъщерната фирма на BASF, която е един от най-големите производители на автобои в света. От своето съществуване до сега "Лазурит 94" продължава да държи най-голям пазарен дял в авторепаратурния бранш в България. Съвършеното качество на продуктите и ефективните начини за тяхното прилагане в най-авангардните "Рациосистеми" наложиха Glasurit като най-предпочитана търговска марка и на българския пазар.
Тази година Glasurit отбелязва 12 години успешно прилагане на водоразредимите бои 90 ред в аворепаратурата От представянето им на панаира Automechanica във Франкфурт на Майн тези екологични продукти претърпяха развитие и станаха най-успешната водна система за репаратура на европейския пазар. Тя изпълнява изискванията на VOC-законодателството (от август 2001 г.) за намаляване на вредните летливи емисии в атмосферата. Доказателство за успеха на 90 ред водоразредими продукти са доволните клиенти и пазарният дял на Glasurit в Западна Европа - над 50%!
Избирайки да работи с Glasurit, клиентът се ползва от целия пакет услуги, които предлага фирмата. Той внедрява в сервизите цялостна ефективна система за авторепаратура. Така наречените "рациоконцепт-плюс" програми формират условията за въвеждане на най-оптимални, икономични и модерни технологии.
С рационалните системи ние прокарваме логични стъпки от доставчик на чистия авторепаратурен продукт до партньор в реализирането на компетентни технологични решения, позволяващи постигането на "добавена стойност" за своите клиенти и подобряване на тяхната конкурентоспособност на пазара. За нас "добавена стойност" означава увеличаване пропусквателната способност в сервиза и установяване на по-ефективен работен процес и по този начин крайният резултат е повишена производителност и успешен бизнес.
Един нов модерен проект, въвеждан от миналата година при клиентите на Glasurit, е Profit Manager Pro
идеален инструмент за управление на сервиза, предлагащ първокласни предпоставки за оптимално управление на цветовете и материалите. С Profit Manager Pro могат да се калкулират разходите и работният процес да бъде опростен и ускорен. Той предлага поддръжка във всички области на сервиза.
Одитът на авторепаратурния сервиз е процедура, разработена от Glasurit и от "Лазурит 94 АД", за цялостна проверка на дейността на големите авторепаратурни сервизи.
Фирма "Лазурит 94" АД е официален вносител на автобояджийски камери и универсални стендове за разпъване на тежко катастрофирали автомобили на италианската фирма Termomeccanica. Те отговарят на съвременните стандарти по отношение на технология и екология. Производството на фирмата е легализирано по стандартите на ЕИО и има сертификати от многото страни, в които вече е доставяла, както и в България.
Вместо наемането на калибри при универсалния стенд се поддържа само база данни с чертежи за всички марки автомобили и се работи с универсална система инструменти, постигайки най-висока точност при възстановяване геометрията на автомобила.
Богата гама автобояджийска техника, пистолети, влагоотделители, маски на водещия европейски производител SATA също се предлагат в България. Обработващи машини от марките Rupes и Festo са включени в списъка на препоръчителното оборудване за нов сервиз.
Нарастващият брой на новите сервизи в България и повишените изисквания към тяхното оборудване обуславят приоритетите на "Лазурит 94" АД в тази насока и могат да се обобщят в следните няколко етапа, чиято успешна реализация от няколко години е в практиката на фирмата:
- Компютърно проектиране на автобояджийски и автотенекеджийски участък.
- Препоръчителни варианти за оборудване на двата участъка.
- Доставка на оборудване, пускането в експлоатация и сервиз.
- Избор на технологична линия за изготвяне на авторепаратурни бои (конвенционални металици или водоразредими 90 ред) и въвеждане на най-ефективните технологии за тяхното прилагане.
- Създаване и обучаване на кадри: автобояджии, оператори-колористи.
- Оптимизиране на дейността в авторепаратурния участък - прилагане на консултантски проекти и услуги.

За контакти:
тел.:02/ 971 3107