fbpx CRM в помощ на дигиталната миграция на бизнесите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

CRM в помощ на дигиталната миграция на бизнесите

Улесняването на работата на търговските екипи и ускоряването на продажбите са в основата на промените в най-новата версия на CRM системата Microsoft Dynamics 365. Тя включва нови функционалности, които позволяват още по-голяма автоматизация на процесите по маркетинг, продажби и обслужване на клиентите, както и достъп до повече статистически данни, които ще направят търговците по-подготвени.

Microsoft развива и мобилния достъп до своята CRM система, осигурявайки подкрепа за търговските екипи по всяко време и от всякъде. Сред останалите новости са по-тясната интеграция с комуникационната платформа Teams, подпомагането на дигиталните продажби, както и оптимизирането на прогнозите и техния анализ.

“Впечатляващо е в каква степен CRM системите са се развили през годините и са се превърнали в комплексни решения с изкуствен интелект, автоматизиращи изцяло процеса на продажби. Ускорената дигитализация във връзка с пандемията повлия на този процес, но основната посока на развитие е зададена много преди това. Очаквам в бъдеще този клас бизнес софтуер да продължава да е сред първите, които внедряват все по-нови достижения на изкуствения интелект и други технологии, излезли като от фантастичен филм” -  споделя Даниела Димова, маркетинг специалист в българската компания Тим ВИЖЪН България, която е сред водещите внедрители на софтуерните системи от фамилията Microsoft Dynamics у нас.

Tясна интеграция с Teams

Една от най-важните предпоставки за спечелването и задържането на клиенти е добрата комуникация както между отделните търговци, така и между тях и останалите екипи във фирмата. През последната година Microsoft Team се наложи като едно от водещите комуникационни решения както с клиенти, така и между служителите.

Ето защо последната версия на Microsoft Dynamics 365 Sales включва достъп до теми, канали и групови чатове от Teams направо през CRM системата, създаване на активности към даден клиент или сделка директно в Teams, както и споделяне на CRM записи през тази платформа. По-тясната интеграция на новата версия с Teams не е за сметка на сигурността на информацията. Тя е подсигурена чрез задаване на права за достъп, споделяне и промяна на данните.

Подпомагане на дигиталните продажби

Новата версия на Microsoft Dynamics 365 Sales включва няколко функционалности, улесняващи превръщането на онлайн контактите в успешни сделки. В нея има възможност за задаване на автоматизирани правила, които подпомагат разпределението на потенциалните клиенти към най-подходящия за тях търговец. В допълнение, интелигентни алгоритми анализират досегашната комуникация с клиента и предлагат следващата най-подходяща стъпка за постигането на успешна сделка. Рутинни задачи като разпращане на имейли и насрочване на срещи могат да бъдат изцяло автоматизирани. Всичко това пести време и усилия на търговските екипи, които могат да се съсредоточат върху задачите, които наистина изискват техните умения.

Оптимизиране на прогнозите и пазарните анализи

Последната версия на Microsoft Dynamics 365 дава първи поглед върху нова визия за работното пространство на търговските специалисти. Когато бъде изцяло на разположение на потребителите, решението не само ще съдържа цялата необходима за тях информация, но също така и интерактивни визуални графики, които позволяват директна филтрация и дават още по-бърз достъп до данните за всеки отделен клиент или сделка.

По отношение на прогнозирането на продажбите CRM системата включва редица нови функционалности като: проследяването на факторите, които правят даден клиент или сделка перспективни, клониране на съществуващи прогнози за ускоряване на процеса, както и настройване на специфични фискални периоди в зависимост от особеностите на конкретния бизнес. Оптимизирането на прогнозите и анализите по този начин подпомага цялостно управлението на бизнеса и вземането на още по-добри стратегически решения.