fbpx 42% от българите са убедени, че щастието им зависи от самите тях | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

42% от българите са убедени, че щастието им зависи от самите тях

С 4% се е вдигнал делът на хората, които вярват, че щастието зависи от самите нас (42%), спрямо 38% през 2018 г. Това показват резултатите от проучване на агенцията за маркетингови проучвания – BluePo!nt.

„Щастливият човек е в най-голяма степен здрав, обичан и се радва на малките неща. Хармонията и спокойствието, в противовес на динамиката в ежедневието, препраща към щастливите хора“, каза Юлиан Добрев, управител и директор „Анализи“, BluePo!nt.

В топ 3 на спонтанните отговори, изследващи дефиницията за щастие, част от проучването, се подреждат здраве (27,3%), спокойствие (16,9%) и здраво семейство (15,5%). Съотношението между тях е много по балансирано днес, спрямо 2023 г., когато здравето взима по-осезаем превес.

Най-ключовите приоритети са отново насочени към осигуряване на добро бъдеще за децата (95,2%), следвани от постигането на финансова независимост (96% или над 3% ръст спрямо 2018 г).

За 70,6% от българите е все по-важно да отделят време за благотворителност.

Едва след това по степен на важност се подреждат високата работна позиция (60,1%), новите придобивки – автомобил (22,2%), дрехи (25,6%), и пътуванията в чужбина (19,8%). Отговорността към собственото щастие е все по-осъзната. 43,6% от респондентите твърдят, че щастието им зависи както от тях самите, така и от други фактори извън собственото влияние. 42% вярват, че държат в щастието си в свои ръце.

Проучването утвърждава усещането за стабилност у работещите.

В следващите 2 години стремежът на 37,4% от тях е да останат на настоящото си работно място, а на 13,8% - да заемат дори по-висока позиция там. Едва 16,6% отговарят уверено, че ще работят в друга компания. За сравнение, през 2018 г. същият дял е 24%.

84,8% от анкетираните поставят семейството си пред работата. 87,7% заявяват, че ходят на работа с удоволствие, а по-малко от една трета (27,2%) отделят твърде много време за професионалните си задължения.

Резултатите показват ръст в склонността за живот в България – 72% спрямо 67,6% през 2018 г.

Намалява делът и на хората, които обмислят емиграция или вече са предприели конкретни стъпки в тази посока. 73,7% от анкетираните са удовлетворени от своя стандарт на живот днес, спрямо 67,3% през 2018 г. 59,5% очакват положителна промяна в същата посока към 2023 г. По отношение на плановете за бъдещето, 66% от респондентите планират почивка в чужбина тази година (спрямо 62,5% през 2018 г.), над 30% - да имат дете/ деца, а 55% - да се издигнат в кариерен план. Стремежът към позитивна промяна обхваща и времето за почивка – пътувания (95,2%) и прекарване на време с близки, семейство и приятели (94,8%).

,,Докато останахме затворени вкъщи, обърнахме повече внимание на интересите и способностите на близките си хора. Благодарение на забавянето на динамиката, семейството все повече се разпознава като ключов елемент в дефиницията за щастие на българите. И това го превръща в инвестиция, по-важна от (не)движимата собственост. А щастието на нас самите се предава на работното място и неизменно води до едно по-щастливо общество“, споделя Младен Владимиров – психолог.

Партньор на събитието „По-щастливи от очакваното“ бе „Престиж 96“. Домакин бе платформата за обучения и събития в сферата на комуникациите – Praktika в комуникационната група на The Smarts.