fbpx Бизнесът е за въвеждането на системи за качество в туризма | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнесът е за въвеждането на системи за качество в туризма

Бизнесът е за въвеждането на системи за качество в туризма

80% от сдруженията на бизнеса в туристическия бранш подкрепят въвеждането на национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие на сектора. Като резултат от въвеждането на системите компаниите очакват увеличаване на броя туристи в България и ръст на приходите в платежния баланс.

Системите за сертифициране, които се предлагат, са доброволни и въвеждането им зависи изцяло от желанието и готовността на бранша да се сертифицира - хотели и ресторанти, туроператори и туристически агенти, оператори на специализирани туристически услуги, атракции и места за посещения, транспортни компании, информационни центрове и др.

При разработването на стандартите са проучени 11 системи за оценка на качеството на водещи дестинации - като Франция, Испания, Швейцария, Австрия и др., а за сертифицирането на устойчивото развитие на туризма – 51 системи на регионално, национално и международно ниво. Въвеждането им у нас ще позволи на фирмите да повишат качеството на продукта, да получат признание и в крайна сметка – работещи системи за управление и по-добри възможности за бизнес и приходи.

Разработените национални системи за сертифициране ще бъдат внесени за обсъждане в Българския институт за стандартизация и може да бъдат въведени до 2 години. Очакванията са в краткосрочен план да се сертифицират около 1000 туристически предприятия, а в дългосрочен - около 12 хил. компании, или една трета от работещите в сектора. Ако решат да се сертифицират, кандидатите ще трябва да изберат акредитирана фирма, за да осъществи оценка на съответствие със стандарта. Сертификатите ще важат за 3 години. По смисъла на тези стандарти ще се оценява системата за управление на процесите в дружествата. Във всеки от туристическите обекти ще се оценява целият процес на обслужване – от посрещането до изпращането, в това число компетенции на персонала, ниво на предлагани услуги и атмосфера за почивка.