fbpx Младите българи очакват Метавселената да им предложи нови праживявания | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Младите българи очакват Метавселената да им предложи нови праживявания

Над 65% от поколенията Z и Millennials в България очакват от Метавселената да им предложи преживявания, които не биха имали в реалния свят. „След две години живот във виртуални срещи, налагането на Метавселената като естествена еволюция на социалните медии изглежда въпрос на време.“, каза Александър Дурчев, управител на All Channels Group по време на онлайн конференцията „Видима, Невидима, Промяна.“, организирана от агенцията.

Устойчиво пробуждане

Според проучването на All Channels Group 70% от всички поколения смятат, че са добре информирани по темата опазване на околната среда или са запознати с по-значимите елементи от нея, всички поколения правят едва 4 дейности в тази посока.  В същото време 47% от потребителите казват, че за тях е важно продуктите и услугите, които избират да опазват околната среда, но едва 21% го правят редовно.  Средно 70% от българите са позитивно настроени към компании, които произвеждат продукти или организират кампании, насочени към намаляване вредите върху околнатасреда, но смятат че бизнесът има още много какво да направи в тази посока.

Просто данни?

60,7% от потребителите твърдят, че се притесняват за данните, които предоставят. 11,5 % от българите заявяват, че не биха предоставили лични данни. Генерално българите не разбират ползата, която биха имали, ако споделят данни - за тях не са достатъчно ценни. Затова и не са особено чувствителни към темата споделяне на лични данни. Българите обаче си дават ясна сметка как в общи линии действа дигиталният маркетинг. 58,3% от всички респонденти заявяват, че компаниите събират данни, за да показват реклама след това.

Welcome to the jungle

Преживяваме ренесанс на общностите. Мнението на други потребители онлайн е един от най-важните елементи, влияещи на взимането на решение за ангажираност с бранд и покупка на продукт. Добрата новина е че над 80% от българите са готови да дадат подобна препоръка, когато са имали позитивно потребителско преживяване.