fbpx Бизнесът има повече доверие от правителството като институция | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Бизнесът има повече доверие от правителството като институция

Правителствените (57%) и бизнес лидерите (56%) се опитват да подвеждат хората, като разпространяват невярна информация. Това показва годишното проучване Edelman Trust Barometer 2021 г., което показва, че хората не знаят къде и към кого да се обърнат за надеждна информация.

Глобалната инфодемия е довела до спад в доверието към всички източници до рекордно ниски нива. Най-ниско е доверието в социалните медии (35%) и в собствените медии (41%), а при традиционните има сериозно намаление от осем  пункта.

Бизнесът е институцията, която се ползва с най-голямо доверие (61%) и по този показател изпреварва правителството (53%) с 8  пункта. Единствено бизнесът се счита за едновременно етичен и компетентен, като по оценка за етичност се доближава до неправителствените организации.

През последните пет месеца бизнесът си извоюва високо доверие чрез проактивното разработване на ваксини срещу COVID-19 за рекордно кратко време, както и чрез намирането на нови начини да продължи да работи. Доверието на обществото продължава да се фокусира на локално ниво, като  респондентите се уповават все повече на „моя работодател“ (76%) и на „главния изпълнителен директор на моя работодател“ (63%).

Коренно различните реалности през 2020 г. като ескалиращите цени на акциите и нива на безработица подобни на тези от Голямата рецесия водят до рекордно голяма разлика от 16 пункта в доверието между информираната публика (68%) (б.р. - хора в активна възраст, с висше образование, високи доходи и редовно следене на новините) и масовото население (52%). Двуцифрени разлики в доверието са налице на 25 от 28-те пазара, включени в изследването. За сравнение преди 10 години едва седем от 21 проучвани пазара са регистрирали такава разлика.

Най-голямата възможност за спечелване на доверие от страна на бизнеса е да работи за защита на качеството на информацията. Повече от половината от анкетираните (53%) смятат, че при наличие на информационна празнота в медиите именно бизнесът трябва да я запълни. „Моят работодател“ се приема като най-надежден източник на информация (61%) и изпреварва правителството (58%), традиционните медии (57%) и социалните медии (39%).

Нарастват и очакванията и към изпълнителните директори: над 8 от 10 от анкетираните биха искали те да говорят по важни за обществото въпроси като ефектите от пандемията, автоматизацията, социалните проблеми. Повече от две трети (68%) очакват от изпълнителните директори да се намесват там, където правителството не решава проблемите на обществото.

Други основни изводи от Edelman Trust Barometer 2021:

  • Едва един от четири респондента поддържа добра информационна хигиена, ползва различни информационни източници, проверява информацията и не разпространява непроверени факти.
  • Хората с лоша информационна хигиена са по-малко склонни да се ваксинират през първата година от създаването на ваксината (59% срещу 70% за хората с добра информационна хигиена).
  • Близо 60% от респондентите смятат, че пандемията ще ускори темпа, с който компаниите заменят служители с изкуствен интелект и роботи.
  • Малко над половината от анкетираните, които имат избор да работят от вкъщи или в офиса (52%), предпочитат да работят дистанционно. От тях 58% се притесняват от заразяване с COVID-19, докато пътуват към работата си или са в офиса.
  • Академичната общност (59%) и техническите експерти (59%) остават най-надеждните говорители, въпреки регистрирания спад в доверието към тях, съответно от 8 и 10 пункта. Доверието в служителите намалява с 14 пункта до 40%, а в „човека като мен“ - със 7 пункта до 53%.