fbpx Бизнесът във Великобритания обръща поглед към България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнесът във Великобритания обръща поглед към България

Бизнесът във Великобритания обръща поглед към България

Британското бизнес присъствие в България не може да бъде определено като значително, но то е представено от големи и добре известни имена като Англо-Холандската група, Шел, както и по-малки, но също толкова успешни фирми. Много британски компании внасят у вас както стоки, така и услуги. Едно от предизвикателствата, което ги привлича, е предстоящото членство на България в ЕС и възможностите за участие в европейските фондове чрез различни проекти. Основната цел на търговската секция на Британското посолство в България е да помага за развитието на бизнес отношенията между двете държави. Не са малко българските фирми, на които сме оказали съдействие в търсенето на продукти, технологии и инвестиции от Обединеното кралство. Ние имаме облекчен режим за малките и средните предприятия (МСП) във Великобритания и допускаме, че точно такива фирми обикновено са по-малко информирани и уверени на международните пазари.
Всъщност във Великобритания няма единна дефиниция за МСП
Общоприето е схващането, че това са фирми с численост под 250 души. Микро фирмите са с персонал до 9 души, малките - от 9 до 49 души, и средните - от 50 до 249. През 2001 г. броят на предприятията е бил 3.7 милиона. Реално погледнато, почти 99% от тях са с численост на персонала под 50 души. Тези малки фирми формират около една трета от оборота в Обединеното кралство, в сравнение с големия бизнес, който реализира над половината. Така че във Великобритания МСП са важен работодател, но не и главна част от икономиката. Това вероятно е общовалидно за всички държави. Друг интересен феномен е, че в повечето от новосъздадените микрофирми работи само един човек.
Преди три години правителството на Обединеното кралство създаде служба "Услуги за малкия бизнес"
Нейната цел е да изгради предприемаческо общество, в което всички малки предприятия разгръщат успешно своя потенциал. Тази служба има различни инициативи. Те включват грантове (безвъзмездни суми), с помощта на които МСП имат възможност да внедряват нови технологии. Специален фонд създава бизнес инкубатори, които дават шанс за оцеляване и растеж на стартиращи и в начална фаза на развитие МСП. Въпреки че Фондът за бизнес инкубаторите не предоставя грантове директно на бизнеса, той осигурява средства на местните власти (общините), неправителствените организации и институтите за висше образование, за да отдават помещения, да развиват инфраструктура и да предоставят съпътстващи услуги.
Службата за малък бизнес помага на фирмите чрез мрежа от офиси, създадени от правителството и наречени "Бизнес връзки". Една специфична програма, която се изразява в партньорство с висшите учебни заведения, има за цел да помага в намирането на дипломирани или все още незавършили висшисти за краткосрочно или дългосрочно наемане на работа. Идеята е във фирмите да се въвеждат нови умения в технологията, науката, проектирането или бизнес управлението, които иначе са трудно достъпни. Статистиката сочи, че около
две трети от бизнеса в Обединеното кралство фалира в рамките на пет години
именно поради невъзможност да се справи с всички тези предизвикателства. Но една фирма, получила помощ, съвет и обучение в началната си фаза на развитие, се справя по-добре. Около две трети от тези фирми все още са в бизнеса и след петата година.
Службата за малък бизнес лобира и за облекчаване на регулаторните последици върху бизнеса, независимо дали те са в резултат от политиката на европейския съюз или от Британското правителство. Целта е малкият и средният бизнес да не бъде смазан от бюрократичните разходи за сметка на основната му дейност. Убедена съм, че това се отнася и за България.
Британското посолство работи с "Бизнес връзки", които са ефективни наши партньори. Ако една фирма иска да прави бизнес в България, независимо като износител или като производител, тя може да отиде в местния офис на "Бизнес връзки", който ще направи оценка на нуждите й и ще се свърже с нас. Ние можем да дадем общ съвет как да прави бизнес в България и да предложим контакти. Ако намеренията на фирмата са сериозни,
можем да предоставим професионален маркетингов доклад за сектора или продукта, както и анализ на пазара
Така фирмата е наясно и може да фокусира намеренията си. Разбира се, за тази услуга британските компании плащат такса, но тя струва обикновено колкото полетът до България и неколкодневен престой.
Ние имаме редовни посещения на британски компании с цел проучване на пазара. Много от тях са консултантски, които се интересуват от проекти, финансирани от ЕС, но биха искали да присъстват дългосрочно на вашия пазар. Различни фирми продават специализирани стоки, чиято цена може и да е сравнително висока, но е за сметка на високото качество. Често имаме и запитвания от британски компании, които искат да стартират производствена дейност в България. Това са предимно представители на малкия бизнес. Те оценяват качеството на работната ръка и ниските производствени разходи, като са готови да ги противопоставят на бюрокрацията и трудностите. Нашата политика е да набележим секторите в България, където британ-
ските компании имат необходимия капацитет и интерес да инвестират. Тези сектори включват селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, транспортната инфраструктура и строителството, околната среда и водите, туризма, финансовите и юридическите услуги, информационните, комуникационните технологии, телекомуникациите, електрониката и производството на енергия. Опитваме се да окажем подкрепа при участието в търговски изложения, семинари и работни срещи. Но тъй като средствата и персоналът ни са ограничени, не можем да организираме събития във всички отрасли.
Искрено се надявам обаче, че усилията на британското посолство ще дадат възможност на бизнеса от Албион да бъде по-активен в България, да придобие поглед върху пазара и това, което предлага той.

 

Британско посолство
Търговски отдел: ул.”Московска” N9, tel 02/9339 222, Факс: 02/9339279, е-mail:
britishcomm@orbitel.bg

Facebook коментари