fbpx Българите са пътували по-малко през първите шест месеца на годината | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българите са пътували по-малко през първите шест месеца на годината

Българите са пътували по-малко през първите шест месеца на годината

Общо 1 010.7 хил. българи са пътували в страната или в чужбина през второто тримесечие на 2011 година, което е със 7,4% по-малко спрямо миналата година. Намаление има и в броя на пътувалите в страната - с 8,9% по данни от НСИ. Лицата на 15 и повече години, пътували в страната или в чужбина, са посочили като основна причина за своето пътуване „почивка и екскурзия” и „посещение на близки” - съответно 43,4 и 30,3%.

Структурата на разходите за туристически пътувания по видове през второто тримесечие на 2011 г. показва, че най-голям е относителният дял на разходите за транспорт - 33.4% от всички разходи за туристически пътувания в страната и 32.8% от всички разходи за пътувания в чужбина.

През второто тримесечие на 2011 г. едно лице на 15 и повече навършени години е похарчило средно 168,9 лв. по време на своето лично пътуване в страната и 652,7 лв. за пътуване в чужбина. Разходите на лице за професионално пътуване са средно 270,9 лв. в страната и 1 152,2 лв. в чужбина.