fbpx България е едно от най-добрите места в Европа за производство на компоненти за автомобили | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България е едно от най-добрите места в Европа за производство на компоненти за автомобили

 “Автомобилното производство е един от приоритетните високотехнологични сектори за привличане на чуждестранни инвестиции в България.” Това заяви заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева, която откри днес Кръгла маса на тема „Законова инициатива за насърчаване на инвестициите в изследователската и развойната дейност в България”, организирана от „Аутомотив Клъстер България“ и Министерство на икономиката. По време на форума бяха разгледани възможностите за привличане на чуждестранни инвестиции в България, с голям потенциал за развитие на експорта, заетостта и регионалната икономическа активност в автомобилното производство. Насърчаване на инвестициите в научноизследователска дейност, както и проектите в автомобилното производство, включително свързаната с тях развойна дейност.

Зам.-министър Везиева посочи, че производството на автомобили и части за тях заема 3% от стойността на индустриалното производство в страната, като този дял е нараснал 3 пъти в сравнение с 2005 г. Тя изтъкна, че средната промяна на индекса на промишленото производство през 2015 г. и през януари-август 2016 г. е съответно 14% и 12%, което също е недвусмислен индикатор за положителните тенденции в сектора. "Това са показатели за ясно изразена положителна тенденция в бранша, която надяваме се ще продължи и за напред. Автомобилният сектор създава заетост на над 30 хил. души.“, допълни тя.

Везиева обяви, че автомобилното производство е с голям потенциал за развитие на експорта, заетостта и регионалната икономическа активност. "Индустрията е стратегическа за икономиката на страната с дългосрочна перспектива, но в същото време за успешното й развитие се изисква наличието на редица фактори, като изградена инфраструктура, подготвени специалисти и предпоставки за развойна дейност", каза още тя.

Секторът е експортно ориентиран, като през 2015 г. и периода януари-август 2016 г. оборота на външните пазари се увеличава съответно с 30% и 16%. Износът на бранша също така се увеличава, като през 2015 г. износът нараства съответно 16%. Автомобилния сектор участва с около 3% в износа на промишлени стоки на България.

През последните години автомобилния сектор в България отчита значителен възход. Той е обект и на засилен интерес от страна на потенциални нови инвеститори и доставчици на компоненти за автомобили. Везиева бе категорична, че автомобилното производство в страната има установени традиции и опит, развита е подходяща базова инфраструктура за нуждите на производствената индустрия. "Подемът на сектора се отразява положително и на други свързани сектори, каквито например са машиностроенето и производството на изделия от метали и пластмаси", допълни тя.

Везиева посочи данни, според които много добра референция за условията за инвестиции в България е отреденото ни трето място в световен мащаб за най-добра дестинация за инвестиции в производството на консултантската компания Cushman&Wakefield (Manufacturing Index 2015), като в топ 10 България изпреварва Литва (5 място) и Естония (6 място).

По нейни думи за реализацията на инвестиционни проекти в автомобилния сектор в България се предлагат административни и финансови стимули по реда на закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/, като инвеститорите, които отговарят на условията на ЗНИ получават сертификат, даващ възможност за ползване на насърчителните мерки, като получаване на качествено административно обслужване предоставяно в съкратени срокове, за получаване на необходимите документи, придобиване на подходящи терени и изграждане на довеждаща инфраструктура, също така инвеститорът може да разчита и на подкрепа в обучението на новоназначените служители и възстановяване на осигурителните вноски за определен период от време.

Проектите в автомобилното производство, включително свързаната с тях развойна дейност и внедряването на иновативни решения, могат да се възползват от възможностите за подкрепа и по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.