fbpx Неправителствени организации могат да кандидатстват с проекти за финансиране | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Неправителствени организации могат да кандидатстват с проекти за финансиране

Общественият борд на TELUS International в България кани фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел да кандидатстват за финансиране на проекти, насочени към преодоляване на неблагоприятните последствия, породени от COVID-19.

В края на месец юни тази година, членовете на борда гласуваха за социално значими проекти в помощ на общностите, засегнати от COVID-19. Общественият борд подкрепи 8 проекта на обща стойност 95 663 лева.

Бордът финансира проекти в областите образование, здравеопазване и околна среда. Настоящата покана е отново с разширен фокус: проекти, които биха оказали положителен ефект върху значителен брой хора или групи, засегнати от кризата, породена от COVID-19. Друго важно условие е проектите да стартират не по-късно от 1 март 2021 г.

Общественият борд ще разпредели над 74 000 лв. в настоящата покана за кандидатстване, общо за 2020 година – 170 000 лв. Максималната сума на подкрепа за един проект е 15 000 лв. Крайният срок за кандидатстване в рамките на настоящата покана е 23:59 часа на 13 ноември 2020 г.