fbpx България е с сред страните в ЕС с най-нисък дял насвободните работни места | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

България е с сред страните в ЕС с най-нисък дял насвободните работни места

България e сред страните в ЕС с най-нисък дял на свободните работни места по данни на Евростат. 

През второто тримесечие на 2021 г. делът на свободните работни места в еврозоната се е повишил до 2,3% спрямо 2,1% през предходните три месеца и 1,6% през второто тримесечие на 2020 година, сочат публикуваните днес данни на Евростат.

В целия ЕС показателят е достигнал 2,2% спрямо 2 през предходното тримесечие и 1,6% през съответните три месеца на миналата година.

По сектори и във валутния съюз, и в целия ЕС делът на незаетите позиции през второто тримесечие на годината е бил 2,2% в промишлеността и строителството и 2,5% в услугите.

Сред държавите членки, за които има налични сравними данни, най-висок дял на вакантните работни места през второто тримесечие на 2021 година се наблюдава в Чехия (4,9%), Белгия (4,2%) и Нидерландия (3,8%). Най-нисък е процентът в Гърция (0,3% през първото тримесечие на 2021), както и в България, Испания и Румъния - във всяка по 0,8%.

На годишна основа делът на свободните позиции се е увеличил в 23 държави членки и е спаднал в две. Няма данни за Гърция и Ирландия (второ тримесечие на 2021 година). Понижение има в Чехия (-0,5 процентни пункта) и България (-0,1 процентен пункт).

Най-голямо нарастване е отчетено в Кипър (+1,8 процентни пункта), Дания (+1,6 пункта) и Нидерландия (+1,4 процентни пункта).