fbpx България е сред водещите страни в Европа по дигитализация на административните процеси в училище | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България е сред водещите страни в Европа по дигитализация на административните процеси в училище

България е една от четирите страни в Европейския съюз, в която има училища, работещи само и единствено чрез електронен дневник и електронни бележници на учениците. Това съобщи днес Симеон Предов, един от създателите на платформата Shkolo.bg, която работи за дигитализацията на българските училища. Предов уточни, че през миналата учебна година броят на училищата, които са се разделили окончателно с хартиените дневници, е бил 80, а през тази година ще скочи до 400. Друга част от учебните заведения ползват дублирано електронни и хартиени дневници, но тенденцията е преминаване изцяло към дигиталната форма.

Shkolo.bg представлява единна платформа с множество интегрирани модули, намаляваща значително административния процес в училищата. Т. нар. „електронен дневник“ слага край на хартиените дневници и заедно с „електронните бележници“ позволяват на родителите да следят постиженията на своите деца (оценки, отсъствия, отзиви, програма, домашни работи) в реално време. Същевременно учителите се разтоварват значително от бумащината и имат възможността да се отдадат по-пълно на основната си роля – да бъдат преподаватели, обучители и мотиватори за децата, а не администратори.

Съществено се облекчава и работата на директорите, които основно са натоварени с изготвянето на различни справки, графици и отчети. За учебната 2018/2019г. чрез платформата Shkolo.bg са генерирани над 40 000 справки. По думите на директори, които вече работят с платформата, дигитализацията на тези процеси им е спестила близо 1/3 от работата.

Чрез Shkolo.bg се трансформира съществено моделът на традиционните родителски срещи и телефонните обаждания от учители, тъй като родителите вече няма да чакат подобни събития, а могат да следят пряко какво се случва с детето им в училище. Те имат възможност да получават мейли и известия директно в телефоните си за оценки, поведение и евентуални отсъствия на децата си, да следят предстоящи събития и извънкласни дейности. За учебната 2018/2019г. през платформата са изпратени над 73 милиона такива известия. „По този начин правим важна стъпка в решаването на един изключително важен въпрос – този за ангажирането на родителите в учебния процес. Благодарение на електронните дневници и електронните бележници на учениците те вече са пряко запознати и наблюдаваме, че стават по-ангажирани с постиженията на децата си“, коментират създателите на платформата. По данни от училищата, използващи услугите на Shkolo.bg, отсъствията на учениците са намалели между 10% и 20%.

Анкета на Shkolo.bg от м. април 2019 г. сред 191-ма директори и системни администратори в училища, използващи електронни дневници, показва, че 83% от тях смятат, че платформата е намалила административната тежест за учителите и ръководството. 88% отговарят, че благодарение на Shkolo.bg се е подобрила комуникацията между училището и родителите.

„Не на последно място, платформата осигурява и по-голяма ангажираност на учениците, тъй като чрез нея „училището започва да говори на техния език“, коментира друг от съоснователите на Shkolo.bg Любомир Ваньов. „Днешните деца развиват технологична култура още в детската градина. Няколко години по-късно не можем да ги откъснем от смартфоните им. При тези обстоятелства, за да бъде привлечено вниманието им, техните учители също трябва да присъстват в дигиталния свят“, посочват още от Shkolo.bg.

Допълнителни модули на платформата позволяват учители и ученици свободно да обменят и оценяват дигитално учебно съдържание (тестове, есета, презентации, проекти и т. н.). Също така могат да се създават, обменят, оценяват и проследяват различни домашни работи, тестове и упражнения.
Всички данни (оценки, отсъствия и т.н.) се пазят в продължение на 5 години, като по всяко време в тях могат да се правят справки и да се извлече съответната статистика.

Общият брой на училищата, които вече ползват предимствата на платформата Shkolo.bg, е над 1000 от общо 2400 в страната. Създателите на платформата предлагат специално обучение за учителите и директорите за работа с модулите, както и допълнителни консултации и мониторинг на развитието.