fbpx България ще опазва есетровите риби | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България ще опазва есетровите риби

България ще опазва есетровите риби

България въведе четиригодишна забрана за улов на есетри в Дунав, като по този начин се присъедини към усилията на Румъния, която още през 2006 г. забрани улова на застрашените видове за 10 години.
“Изключително важен е фактът, че България най-накрая последва Румъния по тази наистина сериозна мярка”, коментира Веселина Кавръкова, програмен директор на WWF Дунавско-Карпатска програма в България. “Румънският мораториум влезе в сила през април 2006 г., на като се има предвид, че Дунав играе ролята на граница между двете страни, едностранната забрана не беше ефективна”, допълни тя.

Съществуващи от 200 млн. години, есетрите са надживели динозаврите, но днес повечето видове са критично застрашени, според червения списък на IUCN. В България и Румъния се срещат единствените жизнеспособни популации от диви есетри в Европейския съюз, но пет от шестте местни вида в Дунав са критично застрашени.

Свръхуловът, стимулиран от незаконната търговия с хайвер в България и Румъния, е причина за тревога. Унищожаването на местообитанията, включително изграждането на водноелектрически централи и замърсяването също оказват негативно влияние. Хайверът е една от най-скъпите стоки, с произход от дивата природа. От дунавските есетрови риби, моруната е с най- скъп хайвер на пазара.

Хидротехническите съоръжения, като Железни врата, които се намират между Сърбия и Румъния, прекъснаха миграционния път на есетрите, което доведе до загуба на местата, където те хвърлят хайвера си. Оттам дойде и драстичното намаляване на популациите. Според Световната организация за опазване на есетрите, Дунав е единствената голяма речна система в Европа, където опазването на все още съществуващите есетри е възможно.

В момента е нужно да се осъществят набор от дейности, които да подкрепят есетровите популации, като например зарибяване и мониторинг на състоянието на популациите. Имаме нужда и от ефективна информационна кампания сред рибарските общности и реално прилагане на забраната за улов.
Дунав, като един от най-големите притоци на Черно море, е от критична важност за оцеляването на есетрите. Повечето видове живеят около устието и крайбрежните черноморски води, но се предвижват нагоре по течението на Дунав за да хвърлят хайвера си. Затова и Черноморският басейн е едн от най-важните за местообитания на есетрите .