fbpx Българска компания става посланик на инициатива на ЕС за обучение на ИТ специалисти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българска компания става посланик на инициатива на ЕС за обучение на ИТ специалисти

Европейската програма за обучение на млади ИТ специалисти - #digitalSME4skills прие за свой партньор и Българската ИТ компания Програмиста АД. Инициативата има за цел до 2019 г. да обучи 5000 професионалисти в областта на ИКТ в стотици малки и средни фирми от ИКТ сектора в Европа. Основната целева група са студентите и младите практикуващи. Привличат се компании от индустрията в цяла Европа, които предлагат програми за повишаване на уменията и професионалния опит на младите специалисти чрез провеждане на обучения, практики и стажове.

Инициативата е на Европейския алианс на малките и средните предприятия от ИКТ сектора (European Digital SME Alliance) и се провежда в рамките на поетите ангажименти за действие от страна на Digital Skills and Jobs Coalition на Европейския съюз. Коалицията е съставена от представители на държави-членки на ЕС, компании, социални партньори, организации с нестопанска цел и доставчици на образователни услуги, които обединяват усилия за преодоляване липсата на квалифицирани кадри на европейския пазар на труда.

"За мен е чест да приветствам участието на Програмиста АД в кампанията. Малките и средните предприятия в областта на ИКТ са движещата сила на дигитализацията в Европа и играят основна роля за въвеждането на дигиталните технологии в индустрията. Те разполагат с необходимата експертиза за обучението на младите професионалисти в Европа“, каза Оливър Грюн, президент на DIGITAL SME Alliance.

„Основен мотив в нашата дейност е стремежът да допринасяме за развитието на ИТ сектора в България, който е доказано един от основните икономически сектори с най-висока добавена стойност в страната. Всяка година ние организираме редица стажантски програми и обучения, наши служители преподават в различни университети от страната, активно сме ангажирани с разработването на програмата и учебните планове за утвърдената от МОН професия „Приложен програмист“ и сме инициатор на няколко университетски програми по софтуерно инженерство“, изтъква Димитър Манчев, Изпълнителен директор на Програмиста АД. Преди няколко месеца компанията беше обявена за Софтуерна компания на годината от баншовите организации БАСКОМ и БАА.