fbpx Български МСП на търговска мисия в Северна Каролина | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Български МСП на търговска мисия в Северна Каролина

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие на български малки и средни предприятия в търговска мисия до Северна Каролина, САЩ, която ще се проведе от 22 до 26 октомври 2011г. Представители на 10 предприятия, селектирани въз основа на прилагане на критериите, заложени в Общите условия за участие на български МСП в търговски мисии, ще търсят възможност за осъществяване на преки контакти с потенциални чуждестранни партньори, както производствено коопериране и сключване на сделки. Участието в търговските мисии в чужбина води до повишаване на експортната култура на предприемачите чрез запознаване на място със специфичните изисквания за отделните стокови групи, адаптиране на българските продукти към съответния пазар, внедряване на добри производствени и търговски практики. Създаване на бизнес партньорства, познаване на специфични начини за промотиране на българските стоки водят до увеличаване обема на българския износ за приоритетни чуждестранни пазари.