fbpx Браншовa камара на месодайното животновъдство навършва една година | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Браншовa камара на месодайното животновъдство навършва една година

Браншовa камара на месодайното животновъдство (БКМЖ) днес навършва  една година. Камарата бе създадена, за да защити интересите на фермерите, отглеждащи говеда, овце и кози за месо. За да търси решения на проблемите, трупани с години. За да върне доверието, уважението и интереса към българските животновъди и да възстанови ключовото място на животновъдството в хранителната индустрия и в икономиката на страната. 

"През тази първа година на Камарата създадохме основите на устойчива жизнена организация, в която всеки животновъд да се чувства на мястото си, да получава подкрепа и насърчение. Утвърдихме структура и вътрешни правила с ясни правомощия и отговорности – те са гарант за равнопоставени и чисти отношения в организацията. Добавихме към структурата си Етична комисия и разработваме Етичен кодекс - така ще гарантираме, че професионалната ни етика и лоялната конкуренция са неотменима отличителна черта на нашия бранш", се казва в писмо на членовете на камарата. 

"Определихме нуждата от  Експертен съвет  - така за всеки проблем на месодайното животновъдство ще се търси най-доброто решение на базата на добри български, европейски и световни практики.  Проведохме регионални срещи в Симитли, Пловдив, Крумовград, Враца, Тополовград, обхващащи фермерите в 6-те икономически региона на страната".

Камарата постави началото на  партньорство с Австрийския фермерски съюз RINDERZUCHT AUSTRIA. Целта на Камарата е в България да бъде развита добра мрежа  от живтоновъди, да се организира правилно хранене и угояване с постоянство на политиките и усилията, да се осъществяват добър контрол и качество по цялата верига. С усилията на Камарата приближаваме времето, когато все повече ще настояваме държавата и местните администрации да осигурят своевременно, адекватно и справедливо среда за развитие и подпомагане на бранша.  

Основна цел на БКМЖ е да разработи задълбочен план за развитие на сектор месодайно животновъдство, като го обвърже  ефективни схеми и мерки в новия порграмен период. Предстоят поредица от срещи с министерството на земеделието. Членовете на карамата продължават разговорите за дефиниране на сектора, изваждане на автохтонните породи от общия бюджет, борбата за прилагане на системата за  класификация на трупното говеждо месо EUROP, създаване на статистика специално за месодайните ферми и анализ на състоянието.