fbpx Център към телефон 112 се създава в Изпълнителна агенция по горите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Център към телефон 112 се създава в Изпълнителна агенция по горите

В Изпълнителната агенция по горите предстои да се създаде център към телефон 112, на който ще се приемат сигнали, свързани с незаконна сеч и корупция в горите. Това заяви изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Тони Кръстев на среща между служителите на Агенцията по горите, горските и ловни стопанства, фирмите, които преработват и добиват дървесина на територията на Регионалната дирекция по горите в гр. Кюстендил. Информацията, която постъпва в центъра ще се обработва от специално обучени за целта служители, които ще имат възможността да проверяват достоверността на подадения сигнал. „Всички сигнали, свързани с горите, от 112 ще бъдат препредавани на нас, а от нас ще бъдат изпращани по най-бързия начин за проверка по поделенията – регионалните дирекции по горите, горските стопанства, общинските горски структури и кооперациите”, посочи инж. Кръстев. Той допълни, че това ще доведе до по-бърза реакция от страна на институциите, защото целта на всички ни е да бъдат предотвратени нарушенията извършвани в горските територии.

„И в момента всеки гражданин има възможност на сайта на Изпълнителна агенция по горите да провери за всяко място дали има издадено позволително за сеч, кой и кога ще сече“, коментира изпълнителният директор на Агенцията. Той призова гражданите, преди да подават сигнали, да се информират от сайта на ИАГ. „По този начин няма да бъдат ангажирани сили и средства, без това наистина да е необходимо. Всички кметове на населени места също са информирани за сечите, извършвани в техните землища“, обясни още инж. Тони Кръстев.

По време на срещата се обсъди състоянието и проблемите на горите на територията на Регионалната дирекция по горите в Кюстендилска област.