Четири плажа са с отнети концесии

Концесията на морски плаж „Къмпинг Китен”, сключен през 2007 г. с концесионера „Лазурен бряг” АД е прекратена едностранно от правителството. Причината са констатирани системни неизпълнения на основни задължения по договора.

Установени са нарушения като непредставяне на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задължението за плащане на концесионно възнаграждение за 2015 г. Не е представена и гаранция за изпълнение на задълженията, свързани с опазване на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и комплекса от курортни ресурси и с охраната на труда през 2014 г. и 2015 г. Дружеството също така не е заплащало и дължимото концесионно възнаграждение към държавата за 2014 г. и 2015 г. Стойността на всички непогасените парични задължения възлизат на близо 217 хил. лв., като в сумата влизат и дължими лихви и неустойки, съгласно договорните клаузи.

Считано от 17.01.2016 г. са прекратени и договорите за концесии на плажовете „Офицерски“, „Аспарухово“ и „Кабакум-юг". 

Facebook comments