fbpx Да признаят в Европа ракията за традиционна напитка | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Да признаят в Европа ракията за традиционна напитка

Да признаят в Европа ракията за традиционна напитка

Правителството одобри доклад на министъра на земеделието и храните за традиционния характер на българската гроздова ракия. Кабинетът възложи на министъра на финансите да предприеме необходимите действия пред институциите на Европейския съюз, България да прилага намалена ставка на акциза, по-ниска от минималната, по отношение на продуктите, които представляват винена дестилатна спиртна напитка гроздова ракия.

Спецификата на гроздовата ракия като традиционна българска спиртна напитка е във вида на дестилационните апарати (дестилационни казани с периодично действие, дестилационни инсталация с непрекъснато фракционно действие) и на технологията на дестилирането – специфичните органолептични характеристики на напитката се постигат чрез комбинацията на дестилация, ректификация и дефлегмация; температурата, при която протичат процесите и особено органолептичния контрол, който се извършва по време на дестилационния процес и който определя оптималния момент на отделяне на дестилата.

Процесът на дестилация цели отделянето и концентрирането на съдържащия се във виното етилов алкохол заедно с част от летливите вещества, които придават специфичния аромат на ракията.

Признаването на гроздовата ракия за традиционна българска спиртна напитка ще даде право на правителството да й налага намалена акцизна ставка, което ще понижи и крайната цена на продукта.