Дадени са 20 млн. лв. за развитие на туристическия продукт

Дадени са 20 млн. лв. за развитие на туристическия продукт

Одобрени са 8 проекта на стойност 13 млн. лв по оперативна програма за развитие на туристическия продукт в цялата страна. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова в Първомай където откри обновената градска среда. Ресурсът на програмата е за близо 20 млн. лв., а почти 90 общини вече са получили одобрение. За останалите все още неусвоени 7 млн. лв. общините могат да кандидатстват до край на септември. Почти 320 млн. лв. са предвидени за развитие на туристическата инфраструктура за цялата страна.

Пожелавам на всички жители на Първомай да ползват със здраве новата си придобивка. Като идвах насам, забелязах, че не са маркирани преасфалтираните 16 улици. Затова се обръщам към кмета със заръка, за сметка на бюджета на общината, да маркира улиците, за да бъде по-безопасно движението. Детските площадки са едни от най-хубавите в страната. Нека майките и бабите, без които не можем, с удоволствие да ползват новите придобивки", каза Павлова.

Проектът за обновяване на градската среда в Първомай е за 4 020 862 лева. Инвестицията включва рехабилитация на 16 улици и внедряване на енергоспестяващо улично осветление. Проектът обхваща още реконструкция на тротоари и велоалеи, модернизация на спортни площадки, озеленяване и създаване на кът за отдих.

Facebook коментари