fbpx Делът на свободния енергиен пазар в България се увеличава | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Делът на свободния енергиен пазар в България се увеличава

„Сега съществуват два паралелно опериращи сегмента на електроенергийния пазар – регулиран и свободен. С времето, делът на свободният пазар се увеличава”. Това каза зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Валентин Николов по време на участието си във Виенските икономически разговори, посветени на либерализацията на регионалните пазари.
Ефективното функциониране на вътрешния енергиен пазар е една от ключовите предпоставки за гарантиране сигурността на енергийните доставки в Европа, подчерта Николов. Либерализацията на енергийните пазари в България следва напълно изискванията на законодателството на ЕС.

От 1 юли 2007 г. българският пазар на електрическа енергия е напълно либерализиран и всеки потребител има законово право на избор на доставчик и на свободен и равнопоставен достъп до мрежата за пренос на електрическа енергия до мястото на потребление. Въведен е пазарен модел, основан на регулиран достъп на трета страна до мрежата, при който сделките се осъществяват чрез директни двустранни договори между производители или търговци и потребители. В този случай недостигащите количества се купуват, а излишъците по двустранни договори се продават на балансиращия пазар.

Заместник министър Николов подчерта още, че развитието и разширяването на битовата газификация в страната е приоритет по отношение на вътрешния пазар. Целта е до 2020 г. 30% от домакинствата в България да имат достъп до газоразпределителни мрежи. Газификацията на нови общини и региони влияе пряко и е условие за създаване на конкурентен либерализиран национален газов пазар с включване на нови доставчици, потребители и собственици на газопроводи, каза още Николов. Според него в условията на либерализиран газов пазар, изградените газопроводи могат да бъдат използвани за доставка на газ от конкуриращи се източници и така те допринасят за диверсифициране на енергийните доставки.