fbpx Демонстрационен център 16+1 за електронна търговия отваря врати в Аграрния университет | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Демонстрационен център 16+1 за електронна търговия отваря врати в Аграрния университет

В Аграрния университет в Пловдив на 21 февруари ще отвори врати Демонстрационен център 16+1 за електронна търговия със селскостопански и други продукти. Той е първият по рода – за насърчаване на млади предприемачи, иницииран от Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ). Проектът създава условия млади хора от Китай и страните от ЦИЕ да развиват електронна търговия чрез изградената през 2018 г. от Центъра електронна платформа www.16plus1cloud.org за консолидиране на селскостопански и други производители от Китай и страните от ЦИЕ, която ще се използва като дигитален склад на продукти.

В програмата за насърчаване на младите предприемачи е предвидено да вземат участие студенти от Китай и страните от Централна и Източна Европа, които да си сътрудничат за сключване на реални търговски сделки помежду си. Всеки предприемач ще бъде продавач по отношение на стоките и услугите, които предлага в страната, в която е позициониран, и купувач –  търговец, по отношение на стоките, които му предлагат участниците от останалите страни от Инициативата 16+1. Целта е да се насърчи двустранното – между Китай и ЦИЕ от една страна, и многостранното сътрудничество – между самите държави от Централна и Източна Европа.