fbpx Протоколи за безопасно завръщане на работа в новата нормалност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Протоколи за безопасно завръщане на работа в новата нормалност

Здравната криза, причинена от COVID-19, и продължителното затваряне на много пазари поставят несравними предизвикателства пред хората и икономиките по света. Правителствата взимат безпрецедентни мерки за икономическа подкрепа на бизнеса и работниците. Въпреки това, докато компаниите от всякакъв размер в много сектори се борят за своето оцеляване, огромен брой хора губят работата си и се изправят пред сериозна финансова несигурност. Заради пандемията, която няма да приключи скоро, и отражението й, което вероятно ще се усеща дълги години, едно нещо е сигурно: работният свят никога няма да бъде същият.

За да ограничи икономическия спад и въздействието върху хората да си изкарват хляба, пазарът на труда и всички заинтересовани страни на него трябва бързо да се приспособят към тази нова реалност – една нова нормалност, в която физическата дистанция (синоним на социална дистанция в този доклад) и други стриктни мерки ще бъдат неразделна част от всички работни процеси в продължение на дълго време. Това ще включва проправянето на ясен път за по-голяма гъвкавост на работната сила, включително работа от разстояние.

Ето защо днес е нужно да бъдат подготвени спешни мерки, които да върнат бързо и безопасно хората на работа, когато дойде подходящият момент. Някои европейски държави вече обявиха стъпки за отваряне на отделни сектори за икономическа дейност.

Определянето на точния момент е от ключово значение за икономиката. Според направено изчисление за германската икономика още една седмица на ограничения води до ~0.5% допълнителни загуби от годишния БВП, което означава поголям спад на заетостта и огромна загуба на доходи за служителите. Точният момент ще е различен за отделните държави и сектори и разчита на направените изводи от вълните и етапите на пандемията по света.

Организирането и реализацията на безопасно завръщане на работа по време на смущенията, причинени от пандемията, поставя значителни предизвикателства. Избягването на втора вълна от инфекции е важен аспект. Необходимо е безпрецедентно сътрудничество и координация между различни заинтересовани групи – от работодатели и правителства до синдикати, институции и, разбира се, самите работници, което да подготви за новата нормалност на работното място.

За да се осигури максимална степен на сигурност, изключително важно е най-добрите практики да бъдат споделени от държавите и индустриите, както и да бъдат създадени нови канали, които бързо да оценяват ефективните протоколи. Без ясни процеси и насоки хората може да се страхуват за здравето си, когато се върнат на работа, а бизнесът да е резервиран да започне отново дейност.

Какви протоколи за здраве и безопасност могат да бъдат направени. Ето какво съветват експертите в най-големите HR компании в света.

Контрол на достъпа и карантина

- Създайте ясни политики за достъп до работното място
- Измервайте температурата преди влизане в сградата
- Правете визуални/температурни проверки през работния ден
- Изискайте служителят да излезе под карантина при появата на наймалкия симптом на COVID-19
- Установете и следете всички входове и изходи на сградата

Работа от разстояние

- Стимулирайте работа от разстояние за всички роли, които не изискват физическо присъствие
- Осигурете уебинари за работа от разстояние и най-добри лидерски практики

Планиране на работата  

- Създайте отделни планове за смените и времето с цел минимално струпване на хора в сградата
- Разделете смените и разпръснете работните места/бюра, за да гарантирате минимална дистанция
- Идентифицирайте и изолирайте критични групи от служители
- Съставете резервни планове за затваряне на работното място

Хигиена и здраве и смените 

- Определете ясни политики за физическа дистанция на работното място  Установете дневни процедури за дезинфекция
- Насърчете задължителни протоколи за здраве и хигиена (напр. миене на ръце, използване на маски и ръкавици)
- Преустановете използването на асансьор, когато е възможно
- Спрете употребата на общи предмети (напр. химикалки, телефони)
- Осигурете консумативи от първа необходимост

Правила и комуникация

- Комуникирайте поне веднъж дневно целта и промените на мерките в сила
- Правете проверки на всички отдели според списъка от мерки
- Докладвайте симптоми на COVID19 на съответните здравни служби
- Уредете формалностите на всички протоколи