fbpx Днес учителят няма нужното уважение | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Днес учителят няма нужното уважение

Днес учителят няма нужното уважение

В навечерието на 24 май, АЕЖ-България публикува анализ на Теодор Спасов, посветен на образа на учителя в българските онлайн медии. Просветата винаги е била ценност за българското общество, а респектът към учителя донеотдавна се разглеждаше като един от основните компоненти на нашата народопсихология. „Ако трябва да степенувам по значение професиите в една държава, без никакво колебание ще поставя на първо място учителите. Тяхното място ми се вижда толкова безспорно, че няма нужда от никакви доказателства (...) При нашите, български условия почти цялото духовно оформяне на детето става чрез учителя“ (Марков, 1970-те) – това пише българският журналист и писател Георги Марков в своето есе „Българският учител“, прочетено по Deutsche Welle през 70-те години на XX век.

Днес обаче учителят сякаш не се радва на това дълбоко уважение, което е получавал от началото на Възраждането до последните няколко десетилетия. Или поне така изглежда на пръв поглед в медиите, които представляват огледало на обществото. Дали българският учител все още се радва на уважение? Или авторитетът на просветителя е подложен на разрушение? На тези въпроси вероятно може да отговори настоящото медийно изследване за образа на учителя в българските онлайн медии.

Изследването разкрива, че негативните отношения спрямо учителите в българското онлайн информационно пространство са с 1,62 пъти повече, отколкото позитивните. Във всички включени в изследването онлайн медии „насилие и агресия“ се очертава като основна асоциация. В същото време липсва качествен експертен анализ в българските онлайн медии на причините, поради които някои учители посягат вербално и/или физически на деца и ученици. По темата се говори по-скоро емоционално, отколкото разумно. Единици са публикациите, които да разяснят, че случаите на агресия и насилие от страна на учители са единични изключения, а не правило.

Образът на учителя в някои български онлайн медии често се асоциира със сексуални връзки с ученици, със сексуални и други престъпления и с неморално поведение. Налично е демонизиране на образа на учителя с цел медийна сензация, на база на събития, които са се случили извън България. В поне две медии се регистрира масово публикуване на заглавия, асоцииращи образа на учителя със сексуални престъпления. В тези заглавия по никакъв начин не личи, че тези случки са от чужбина, а не от България. Така се утвърждава негативното отношение спрямо учителя.