fbpx До седмица се очаква общо становище за регулациите в Слънчев бряг | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

До седмица се очаква общо становище за регулациите в Слънчев бряг

Ред в курорта Слънчев бряг трябва да има, въпросът е как да бъде въведен и упражняван. Около това становище се обединиха представители на Съюза на собствениците и мениджмънта на държавното дружество Слънчев бряг АД на среща с министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. В дискусията участва и ресорният зам.-министър Иво Маринов, представители на МВР, община Несебър, туроператори и др.

Проблемите в курорта са заплетени и стоят нерешени от много години. Тази година новото ръководство на дружеството пое инициативата да намери решение на част от въпросите, свързани с осигуряването на сигурност и спокойствие за туристите в комплекса, регулиране на трафика, паркирането, таксиметровите услуги, зареждането на хотели, ресторанти и търговски обекти.
На срещата стана ясно, че обсъжданията са протичали на широка основа с участие на бранша, търговци, доставчици, превозвачи, община Несебър, МВР. В писмо от февруари т.г., от Съюза на собствениците заявяват принципното си съгласие с мерките, които държавното дружество предприема. Затова сега е необяснимо защо преди началото на сезона всичко ескалира, коментира министъра.

На срещата беше решено да бъде създаден съвместен екип от Съюза на собствениците, ръководството на акционерното дружество и ресорният заместник-министър, който до края на следващата седмица да излезе с общо становище по конкретните мерки за регулиране на дейностите и туристическите услуги в комплекса, както и допустимите начини за тяхното прилагане. Втора работна група ще търси решение на генералния проблем с инфраструктурата на Слънчев бряг. До края на юли групата трябва да разгледа наследения от поне 15 години юридически казус със собствеността на инфраструктурата и да излезе със становище как той може да бъде разрешен в полза на курорта и на туристите.