fbpx Догодина се очаква се растеж на БВП от 1,3% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Догодина се очаква се растеж на БВП от 1,3%

Догодина се очаква се растеж на БВП от 1,3%

Според главният икономист на УниКредит Булбанк Кристофор Павлов, Ще са необходими поне още три години преди темповете на икономически растеж да достигнат между 4 и 4.5% годишно. Растежът на БВП ще се ускори до 1.7% през 2013 г. спрямо очакван ръст от 0.7% през тази година, сочат прогнозите на банката и главният икономист на банката е убеден, че процесът на възстановяване ще продължи да набира скорост през 2013 г.

За разлика от последните три години, когато основно износът подкрепяше възстановяването на икономиката, то в момента домакинствата се превърнаха в сектора с основен принос. Индивидуалното потребление през 2013 г. ще се повиши с малко под 3%. Това ще добави 2 процентни пункта към растежа на БВП. Затова ще помогне и увеличението на минималната работна заплата и пенсиите. Така след спад в три последователни години от началото на кризата и след все по-ясните признаци за стабилизиране в хода на текущата година, бруто образуването на основен капитал, се очаква да нарасне в реално изражение с около 3% през 2013 г., добавяйки около 0.6 процентни пункта към икономическия растеж. Важен принос за това ще има и продължаващото подобряване на усвояването на средствата от Европейския съюз. Според Кристофор Павлов остават нерешени дълбоко вкоренени проблеми, като младежката безработица, безработицата след хората на възраст над 54 години и високия дял на трайно обезкуражените.