fbpx ДЗИ придоби напълно ОББ Метлайф | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ДЗИ придоби напълно ОББ Метлайф

Приключи сделката по придобиването на ОББ Метлайф АД от ДЗИ Животозастраховане ЕАД (до сега 40% дял на Metlife и 60% дял на ОББ АД), с което ДЗИ Животозастраховане ЕАД (ДЗИ) се превръща в едноличен собственик на капитала на дружеството. След предстоящото вписване в Търговския регистър ОББ Метлайф АД (ОББ Метлайф) ще бъде преименувано на ОББ Животозастраховане ЕАД (ОББ Животозастраховане). С това наименование компанията ще функционира до пълното си интегриране в ДЗИ, което се очаква до края на годината.

Общият пазарен дял в българското животозастраховане на ДЗИ и ОББ Животозастраховане ще бъде 21%, след като близо 400 000 клиенти (към края на 2017) на ОББ Метлайф бъдат прехвърлени към ДЗИ. Няма да има други промени по отношение на условията и договорите на клиентите. Под новото си име ОББ Животозастраховане ЕАД, компанията ще продължи да обслужва настоящите клиенти на ОББ Метлайф в ОББ в цяла България. Условията на вече подписаните договори ще останат валидни до тяхното изтичане.

Междувременно нов Управителен съвет ще промени организационната структура на ДЗИ Животозастраховане и неговите две дъщерни дружества ДЗИ Общо застраховане и новопридобитото ОББ Животозастраховане. Промените ще позволят на компанията да се фокусира върху стратегическите цели, да оптимизира процесите и структурата си, както и да повиши контрола върху операциите. Бистра Василева ще бъде Член на УС и Изпълнителен директор „Общо и корпоративно застраховане“, Евгени Бенбасат ще бъде Член на УС и Изпълнителен директор „Банково и животозастраховане“. Евгени Бенбасат се присъединява към топ мениджмънта на ДЗИ от позицията Изпълнителен директор на ОББ Метлайф, която заема от 2009 г. до момента. Неговото назначение в ДЗИ идва да потвърди желанието за приемственост и осъществяване на плавен преход във всички процеси след придобиването. Стефан Делат е третият нов член на Управителния съвет, заемащ длъжността Изпълнителен директор “Финанси“ и „Риск”. До момента г-н Делат е Главен финансов директор на CSOB, Словакия. Коста Чолаков и Дияна Стойнова ще продължат да изпълняват своите задължения съответно като Главен изпълнителен директор и Главен търговски директор, както и да бъдат членове на Управителния съвет.

Докато Управителният съвет на ОББ Животозастраховане ще бъде точно същият като този на ДЗИ, неговият Надзорен съвет ще се различава. Той ще бъде председателстван от Петър Андронов, кънтри мениджър на КВС Груп за България и председател на Управителния съвет на ОББ. Другите членове на Надзорния съвет на ОББ Животозастраховане ще бъдат Йохан Демен и Григорий Вазов (членове също на НС на ДЗИ). Новата компания ще продължи бизнес стратегията на ОББ Метлайф чрез поставяне на акцент върху инвестиционните и спестовни продукти, които и до момента са били в центъра на приоритетните области на работа на компанията.

„Близо 60% от продуктите, предлагани от ОББ Метлайф досега, са рискови, инвестиционни и спестовни продукти, които не са пряко свързани с банковите продукти. Ще работим да запазим този дял. Това, което ни отличава от останалите финансови компании в България, е гарантирането на стабилността и конкурентоспособността на банково-застрахователния модел на KBC Груп. Служителите в клоновете на ОББ ще предлагат разнообразни застрахователни продукти, които биха представлявали интерес за съответните клиенти. Виждаме голям потенциал за растеж на инвестиционните и спестовните застрахователни продукти поради тенденциите на пазара през последните години за ниски лихвени проценти и увеличаване на спестяванията. Възнамеряваме да постигнем двуцифрено увеличение на продажбите и печалбата на нашата компания. Смея да кажа, че се стремим към лидерската позиция на пазара и към превръщането ни в еталон по отношение на качеството на нашите продукти", сподели Коста Чолаков, председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на ДЗИ и на ОББ Животозастраховане.

„Пълното придобиване на ОББ Метлайф засилва банково-застрахователния модел на KBC Груп в България. По този начин допълнително ще увеличим ефективността на предложенията на ОББ за постоянно променящите се застрахователни нужди на нашите клиенти. Докато те търсят улесняващи ги обслужващи решения и надежден партньор, който може да се погрижи за техните нужди от начало до край, подобреното портфолио и клиентска база на ДЗИ ще послужат като перфектна комбинация, която положително допълва съществуващите застрахователни възможности на ОББ Метлайф. С приключването на сделката ОББ Животозастраховане става част от голямото семейство на KBC Груп в България, с което гарантира повече доверие и възможности за клиентите си", коментира Петър Андронов, кънтри мениджър на КВС Груп за България, председател на Надзорния съвет на ОББ Животозастраховане и председател на Управителния съвет на ОББ.
Сделката вече е одобрена от регулаторните и антитръстовите органи и е входирана за регистрация в Търговския регистър.

Заедно с ОББ Животозастраховане, ДЗИ ще спомогне за подобряването на връзката между застраховането и банките. ДЗИ е призната от индустрията като символ на застраховането в България и като компания с най-дълга история и опит на българския застрахователен пазар. Компанията непрестанно развива широка гама от продукти в областта на общото застраховане и животозастраховането, както и продукти, свързани с покриването на здравни рискове. През годините експертите на ДЗИ, работещи в отлично организирана дистрибуторска мрежа, създадоха редица иновативни решения в продуктовото портфолио, както и в клиентските и посредническите услуги въз основа на техния опит и активен международен обмен в рамките на KBC Груп, част от които е ДЗИ от 2007 г. насам.
С финализирането на сделката ДЗИ ще предложи на българските клиенти широка гама от банково-застрахователни продукти чрез улеснен подход, следвайки дългосрочния ангажимент, заявен от KBC Груп при завършването на сделката за придобиване на Обединена българска банка и ОББ Интерлийз през 2017 г. – гаранцията, че българските клиенти получават висококачествени банкови, застрахователни и други финансови услуги в съответствие със стандартите и нивото, което заслужават.