fbpx ЕИБ инвестира 10 млн. евро в българската космическа компания EnduroSat | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

ЕИБ инвестира 10 млн. евро в българската космическа компания EnduroSat

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), институцията за дългосрочно кредитиране на Европейския съюз и EnduroSat, бързо развиваща се българска компания, която осигурява решения за глобалния космически пазар, обявиха споразумение  за рисково дългово финансиране до 10 млн. евро. Финансирането се предлага по линия на новия инструмент за рисково дългово финансиране, подкрепен от Европейския гаранционен фонд (ЕГФ), създаден от ЕИБ, за да подпомага европейски дружества по време на пандемията от КОВИД-19.

Инвестицията на ЕИБ ще подкрепи растежа на EnduroSat и създаването на работни места за по-нататъшно развитие на иновативни, високоефективни и ценово достъпни наносателити и услуги на компанията, предназначени за бизнес, изследвания и научни екипи от цял свят. Тя ще подпомогне и разрастването на революционната Споделена услуга за изстрелване и операции в космоса (Shared Satellite Service) на EnduroSat. Тази нова концепция демократизира достъпа до космически данни. Тя позволява на клиентите да наемат сателитите на компанията, за да изстрелват сензори и инструменти, вместо да разработват свои собствени сателити.

Споделена услуга за изстрелване и операции в космоса рационализира космическите операции като покрива всички аспекти от процеса - от включване и изстрелване в орбита на полезни товари (товар на клиента) до контрол и управление на данни чрез опростен потребителски облачно базиран интерфейс. Целта е да даде тласък на космическите иновации чрез осигуряване на лесен достъп до космоса за далновидни предприемачи, учени и технолози. Този нов достъп до космически данни ще окаже и положително въздействие върху околната среда тъй като ще са необходими по-малко неголеми спътници, което ще намали космическите отломки.

Вицепрезидентът на ЕИБ  Лиляна Павлова заяви: „Подписването на първия договор за рисково дългово кредитиране в България по линия на Европейския гаранционен фонд с EnduroSat – българска scaleup компания, е много добра новина за българската икономика и за конкурентоспособността на Европа като цяло. Така се насърчава новия космически промишлен сегмент, който цели да демократизира и подобри достъпа за всички до космоса и свързаните аерокосмически технологии и приложения по начин, съобразен с околната среда. Това ще благоприятства заетостта и иновациите в един бързо променящ се   сектор на върхови постижения, който ще определя нашето бъдеще.”

Изпълнителният директор и основател на EnduroSat, Райчо Райчев, заяви: „С вълнение обявяваме нашето партньорство с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Инвестициите/финансирането ще рационализират нашата мисия да дадем възможност на академичните среди, компаниите и научните екипи от цял свят да изпитват и валидират своите технологии в космоса. EnduroSat вложи много труд за разработване на софтуерно дефинирани наносателити, които предлагат опростени операции в орбита и обработка на данни. Нашата Споделена услуга за изстрелване и операции в Космоса опростява из основи процеса на пренос на вашите полезни товари в космоса за значително по-кратко време.”

Българската компания акцентира върху следващо поколение програми за изследвания и управление на групи спътници. С годишен ръст от над 250%, това е една от най-бързо развиващите се космически компании в Европа.