fbpx 13.9% ръст на износа през януари-февруари 2023 г. на годишна база | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

13.9% ръст на износа през януари-февруари 2023 г. на годишна база

През януари 2023 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 19.3% спрямо същия месец на 2022 г. и е в размер на 4 941.8 млн. лева, съобщава НСИ. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66.4% от износа за държавите-членки на ЕС. През януари 2023 г. при износа на стоки от България за ЕС най-голям ръст в сравнение със същия месец на 2022 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (71.6%) и „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (53.2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (15.6%).

Вносът на стоки в България от ЕС през януари 2023 г. се увеличава с 11.1% спрямо същия месец на 2022 г. и е на стойност 4 600.9 млн. лева (по цени CIF)[1]. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Полша. При вноса на стоки от ЕС през януари 2023 г. най-голямо увеличение спрямо същия месец на предходната година е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (70.7%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през януари 2023 г. е положително и е на стойност 340.9 млн. лева.

Търговия с трети страни

През периода януари - февруари 2023 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 14.7% в сравнение със същия период на 2022 г. и е на стойност 5 181.8 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Обединеното кралство, Украйна, Съединените американски щати, Китай, Сърбия и Република Северна Македония, които формират 53.4% от износа за трети страни. Спрямо същия период на 2022 г. най-голям ръст на износа за трети страни е отбелязан в секторите „Машини, оборудване и превозни средства“ (80.8%) и „Храни и живи животни“ (58.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (23.0%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - февруари 2023 г. се увеличава с 2.6% в сравнение със същия период на 2022 г. и е на стойност 6 989.6 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Съединените американски щати. Спрямо същия период на 2022 г. най-голямо е увеличението на вноса в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (104.8%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (53.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (19.1%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - февруари 2023 г. е отрицателно и е в размер на 1 807.8 млн. лева.

През периода януари - февруари 2023 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 14 769.3 млн. лв., което е с 13.9% повече в сравнение със същия период на 2022 година.