fbpx Екатерина Димова: Личните срещи в работна среда засилват принадлежността към компанията | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Екатерина Димова: Личните срещи в работна среда засилват принадлежността към компанията

Водеща снимка
Да

Екатерина Димова: Личните срещи в работна среда засилват принадлежността към компанията

Екатерина Димова е мениджър „Човешки ресурси“ в Тинкин АД и след като пандемията засили тенденцията да се работи от дистанция, се обърнахме към нея с няколко въпроса как липсата на контакти и срещи с колеги и близки хора в работна среда влияе на продуктивността и качеството на работата.

Г-жо Димова, работното пространство все повече става фактор за духа на екипите, тяхната продуктивност и ангажираност. Какво е важно за екипа на Тинкин в тази посока?  

- Въпреки тенденциите през 2020 година и преминаването към работа от дистанция за голяма част от екипите в глобален мащаб наличието на добре оборудвано и приветливо офис пространство без съмнение продължава да е предимство и да стимулира работата на колегите ни. Възможността да се срещаме и контактуваме лично в работна среда допринася за усещането ни за принадлежност към една успешна компания. За нас е важно да сме гъвкави и да създаваме условия всеки един от нас да преценява дали работата в офиса или от дистанция ще е най-удобна за него.

Вие като HR виждате ли пряка връзка между качеството на работните процеси и работното пространство? Доколко това влияе на мотивацията на служителите според Вас?

- Определено, независимо дали става въпрос за работа от вкъщи или от офиса. Работното пространство е мястото, което трябва да ни даде уюта, удобствата и спокойствието да вършим своята работа, да релаксираме и да общуваме с колегите си по най-добрия възможен начин – все фактори, които имат основна роля за повишаване на продуктивността и мотивацията ни.

Има ли нови критерии, които трябва да покрият съвременните бизнес сгради, за да отговарят на изискванията на компания като Тинкин (допълнителни услуги, кътове за нетуъркинг, зелени площи)? С какво Ви спечели Мегапарк?  

- Пазарът се развива динамично и с годините изискванията ни като наематели стават все по-високи. Безспорно локацията и наличието на паркинг както за автомобили, така и за велосипеди, скутери и т.н. и разбира се, наличието на удобен градски транспорт остават ключови при избора. Освен това за нашите служители е от съществено значение възможността за ползване на помещения за спорт, почивка и хранене както в самия офис, така и на територията на бизнес сградата. Всички останали услуги, които можем да ползваме, без да се налага да напускаме сградата, са безспорно оценени от нас. Мегапарк ни предлага всичко това, като в допълнение сме благодарни за отличната комуникация помежду ни, което е и причина да си партнираме така ефективно през годините.

В каква степен перспективата за завръщане към офисите, дори в хибриден модел, повдига духа на екипа или неговите резултати в режим на все още дистанционна работа?

- Към момента все още работим в режим на работа от вкъщи, като офисът ни е отворен за всички, които предпочитат атмосферата на работните ни помещения. Желанието ни е в дългосрочен план да запазим този модел, като инициираме събирането на екипите в определени дни с цел запазване на живия контакт с колегите и по-ефективното интегриране на новите ни колеги. Прочуванията между служителите ни показват, че този модел на работа би ги радвал и мотивирал, което е ключово за нас.

Тинкин АД (Tinqin) е софтуерна компания, ориентирана към предлагането на широк спектър от иновативни решения и услуги главно в застрахователния сектор. Освен с офиси в София и Варна разполага и с представителство в Париж, където предлага основно консултантски услуги. Тинкин е наемател на Мегапарк почти от създаването на компанията през 2013 година.