fbpx Енергийният системен оператор получава над 1.2 млн. лв. безвъзмездно финансиране | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Енергийният системен оператор получава над 1.2 млн. лв. безвъзмездно финансиране

Енергийният системен оператор получава над 1.2 млн. лв. безвъзмездно финансиране

„Електроенергийният системен оператор“ ЕАД се включва като стратегически партньор в проекта „Трансгранично управление на непостоянните енергийни източници и инсталации за съхранение на енергия, позволяващи транснационален пазар на едро – CROSSBOW”. Общата му стойност е над 21 млн. евро, от които над 17 млн. евро е безвъзмездното съфинансиране. Проектът е финансиран със средства от програма „Хоризонт“ 2020“ на Европейската комисия. Над 1.2 млн. лв. безвъзмездно ще получи ЕСО ЕАД за изпълнение на дейности в рамките на проекта, който се определя като един от стратегическите за Европейския съюз в областта на интелигентните мрежи. Основна цел на проекта е да предложи споделено използване на ресурси за насърчаване на трансграничното управление на непостоянните източници на възобновяема енергия.

„Даваме началото на проекта именно в навечерието на първото българско председателство на Съвета на ЕС – ясен знак, че сме ангажирани с приоритета за приложение на законодателството „Чиста енергия за всички европейци“ и интегриране на електроенергийните пазари в Западните балкани“, каза Теменужка Петкова по време на откриването на срещата в Министерството на енергетиката. Двудневната среща събира участници от 14 държави, сред които и 8 оператори на преносни мрежи - България, Румъния, Македония, Сърбия, Гърция, Босна и Херцеговина, Хърватия и Черна гора.

ЕСО ЕАД има опит с разрешаването на експлоатационни проблеми, свързани баланса между производство и потребление на електроенергия. В тази връзка системният оператор ще участва в демонстрациите по CROSSBOW проекта с този актуален казус и предприеманите мерки. ПАВЕЦ Чаира би могла да разшири дейността си по балансиране на пазара в региона. Целта е CROSSBOW да анализира данните и помогне за използване на възобновяемата енергия на регионално равнище със съседните страни.

„Участието на ЕСО в проекта CROSSBOW ще се даде възможност на операторите в региона да обменят най-добри практики в процеса по управление на електроенергийната система“, подчерта министър Петкова. Тя допълни, че създаването на регионален координационен център в Югоизточна Европа, подобен на вече съществуващите в Западна и Централна Европа ще гарантира повишаване надеждността и ефективността на преносната система в региона.