fbpx Есенниците са в много добро състояние | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Есенниците са в много добро състояние

Eсенните посеви към момента са в добро и много добро състояние. 85,8% от площите с пшеница и 79,1% при ечемика са в „добро” до „много добро” състояние според дирекция „Растениевъдство” по обобщени данни, предоставени от обследване на 10% от засетите площи от Областните дирекции „Земеделие”. „Средно” е състоянието на 12,8% от пшеницата и на 19,4% от ечемика.
Намалели са площите в „незадоволително” състояние спрямо предходната година като достига при пшеницата 1,5% и 1,9% при ечемика.
При обследването няма отчетени пропаднали площи с пшеница и ечемик от неблагоприятни климатични условия.
В рамките на пролетната кампания при есенниците са подхранени с азотен тор 90,2% от обследваните площи при пшеницата, което е с 7,6% повече в сравнение с предходната година /82,6%/ и при ечемика – 91,5% или с 9,4% повече /82,1% - 2012г./.
Към края на месец март с хербициди са третирани 18,5% от площите с пшеница и 15,3% от площите на зимния ечемик.

При зимната маслодайна рапица, липсата на достатъчно влага през есента, в отделни райони на страната затрудни обработката на почвата и сеитбата й. Това доведе до забавяне на поникването и нормалното й развитие. Някои от площите бяха презасети с житни култури още през есента. До момента състоянието на рапицата в различните райони на страната е различно, като се наблюдават нормални посеви, гарнирани с добре оформени розетки и такива които са в различни фази от развитието. Вследствие от сушата през есента и ниските температури през зимата, част от слабо развитите посеви са допълнително проредени или изтеглени, информира дирекция „Растениевъдство”.

На места има закъснение с подготовката на площите и сеитбата на пролетни култури заради падналите валежи. Същевременно в райони като Варна, Провадия, Пазарджик, Пловдив и районите в Северозападна България пролетната кампания е в ход по данни на браншовите организации от сектора.