fbpx Европейската агенция за околна среда препоръчва финансови и данъчни облекчения за повторната употреба на текстил | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Европейската агенция за околна среда препоръчва финансови и данъчни облекчения за повторната употреба на текстил

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) публикува Доклад за въздействието на текстилното производство върху околната среда, с фокус върху новите бизнес модели, които да бъдат насърчавани и прилагани в контекста на кръговата икономика. Докладът обобщава, че потреблението на текстил в Европа е на 4-то място по големина на въздействие върху околната среда и климата след хранителната индустрия, недвижимите имоти и мобилността. По отношение на въздействие върху употреба на вода и земя текстилът е с 3-тото най-голямо въздействие, а в използването на суровини и емисии на парникови газове е на 5-то място.

Преминаването към кръгова система за производство и потребление на текстил с по-продължителна употреба, повторна употреба и рециклиране ще допринесе за намаляване на тези въздействия, заедно с намаляване на общото потребление. Критична роля има фазата на проектиране (дизайн на продуктите) във всеки от четирите пътя за постигане на кръгов текстилен сектор: дълъг експлоатационен живот и издръжливост; оптимизирано използване на ресурсите; събиране и повторно използване; и рециклиране и употреба на материали. Резултатите от Доклада ще подпомогнат финализирането на  Стратегия на Европейския съюз за устойчив текстил, която се очаква за бъде публикувана в края на март 2022 г.

В документа се посочва, че факторите за успешно реализиране на бизнес модели за събиране и повторно използване включват специфични разпоредби по отношение на транспорта и търговията на събрани текстилни изделия и установяване на по-конкретни цели за (подготовка за) повторно използване. Очакванията са конкретните цели за повторна употреба да бъдат посочени в Европейската стратегия за текстила. Те ще бъдат ключови и за създаването на система за разделно събиране на текстил във всяка държава-членка на ЕС – задължение, дефинирано в Плана за кръгова икономика. Докладът на ЕАОС дефинира също като важни фактори за насърчаване реализирането на кръгови бизнес модели в текстила и регулаторни стимули като облекчение на ДДС или намаления на данъци върху дейности за повторно използване, екомодулирани схеми за разширена отговорност на производителя за осигуряване финансова подкрепа и инвестиции за събиране, повторно използване и рециклиране.

„Докладът на Европейската агенция по околна среда конкретизира наистина необходими стимули за оцеляването и развитието на нашия бранш. През последните години бизнес дейностите, свързани с подготовката и продажбата на дрехи втора употреба страдат, поради „бързата мода“ и експанзията на търговията с нискокачествени текстилни артикули. Подобни изделия всъщност са "дрехи за еднократна употреба". Не случайно Европейската комисия нарича текстила „новата пластмаса“. Негативните въздействия на текстилното производство върху околната среда и климата наистина са значителни“, коментира Севдалин Спасов председател на Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба и управител на М Холдинг.