fbpx Фирмено разузнаване - нужно е преди, а не след това | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Фирмено разузнаване - нужно е преди, а не след това

Фирмено разузнаване - нужно е преди, а не след това

Бизнесът ти току-що прохожда, а нямаш пари за информационни системи или за правни и финасови консултанти. Тогава?
Предвидливият, като чуе, че следобед може да има гръмотевици, от сутринта излиза с чадър, а лековерният си казва: "Абе, баш днес ли ще вали!" Така е и в бизнеса. Наивният казва: "Нали вече подписахме договор, как ще ме излъже?"
Как щетите от безхаберието да бъдат по-малко? Ами като направите проверката си преди да подпишете договора. Вижте съдебните регистрации на партньора си, бизнес миналото му, ликвидациите или фалитите му, свързаните с него лица.
Бързината е по-важна от размера, но друг фактор е решаващият.
В бизнеса най-често не големите риби изяждат малките, а бързите изяждат бавните. Но и малките, и големите, непрекъснато ядат наивните и невнимателните. Ще се опитам да бъда полезен на тези, които не искат да бъдат мамени или изядени. Как?
Решаваща е информацията
На една "средностатистическа" фирма освен технологичната информация, необходима за конкретната производствена дейност, е необходима още нормативна информация и за фирмено разузнаване.
Нормативната информация е най-добре да се обработва от вашите щатни финансисти. Минимумът обем информация, който трябва да им осигурите, е Държавен вестник и законите в актуално им състояние. Разбира се, говорим само за компютърните им версии.

Преди общуването с друга фирма е необходима предварителна информация. Нейното събиране и анализиране се нарича фирмено разузнаване от открити източници (Open Source Intelligence).
Източник на такава информация у нас са компютърните регистри на НСИ и Неофициалният раздел на Държавен вестник. Те после се обработват допълнително за по-лесно търсене.
Какво сме длъжни да проверим преди сключване на сделка
По името на партньора го идентифицираме еднозначно чрез ЕГН и намираме всички фирми, в които той има участие. Интересува ни най-вече фирмата, през която ще бъде сключена сделката. Проверяваме нейното текущо състояние в съдебния регистър и Държавен вестник. Прегледайте в Държавен вестник дали няма заведени дела срещу нея. Вижте и анализирайте баланса на фирмата поне за две години.
Длъжни сте да проверите и всяко от физическите лица в нея. Например във фирма с БУЛСТАТ 1303284* (последните две цифри не са показани) и двамата собственици в продължение на четири години се издирват чрез Държавен вестник. Търсят ги за личен иск - невърнати заеми, за облигационен иск или че са с неизвестен адрес. Явно с такъв "съдружник" трябва да имате поне едно на ум, ако не и повече!
Имайте предвид, че както има българи с повече от едно вярно ЕГН, така има и чужденци с повече от един паспорт, към които са регистрирани различни фирми. Направете изчерпателни проверки. При арабските имена максимално използвайте търсене с маски.
Добре е да направите проверка и за индиректно свързаните лица. Това са лица, чиито връзки не са явни и които са свързани помежду си през две или повече фирми. Този акт е много полезен преди поръчки или конкурси. Например политическа партия прави конкурс за правно-информационна система. Като проверите собствениците на фирмите за правен софтуер, ще видите, че член на изпълнителното бюро на партията е съдружник със собственика на най-голямата от тези фирми. С 99 % вероятност може да предположите, че този конкурс няма да го спечелите вие и че е най-добре да не хабите пари и нерви за участие.
Как с минимум разходи да купим максимум информация

Разходите могат да се минимизират, ако не инсталирате информационна система на компютъра си, а ползвате такава през Интернет.
Засега само една информационна система предлага едновременно достъп през Интернет до бази данни за фирмено разузнаване и нормативна материя - това е ДАКСИ. Достъпът е чрез предплатени карти. Те са с парола, цените им започват от 20 лв., важат една година и се изразходват според изтеглената информация. Информацията средно се таксува от 4 до 60 ст.
Можете да използвате ДАКСИ и за маркетинга си за набиране на адресни и телефонни данни по бранша, който ви интересува, особено за новите фирми. Информацията се извежда направо в таблица на Excel.
А ако нямам компютър?
ДАКСИ може да използвате и без личен компютър. Влезте в който и да е Интернет клуб в страната и за 10 минути ще си свършите работата. Не преживявайте дълго, ако първия път сте постъпили наивно. На всеки може да се случи! Това е черта не само на малките фирми - подобна наивност е равномерно разпределена из държавата. На едни от предишните избори за Президент на България за кандидат бе допуснат човек, издирван от Столична дирекция на вътрешните работи чрез Държавен вестник в продължение на две години.
Опасното е, че ако повторите грешките, стомната може да се счупи и после парченцата да не могат да се залепят!

Контакт с ДАКСИ
www.daxy.com, daxy@daxy.com