fbpx Форум в помощ на българските фирми износители се открива на 16 октомври | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Форум в помощ на българските фирми износители се открива на 16 октомври

Форум в помощ на българските фирми износители се открива на 16 октомври

Виа Експо организира за първи път тази година събитието „Българският износ – тенденции и перспективи“ с идеята да подпомогне външнотърговската дейност на българските производители.

Във формат конференция и съпътстваща изложбена част Форумът ще представи актуална информация по следните въпроси: мястото на България в световния износ; характеристики и качество, на които трябва да отговаря производството на износителите; схеми за експортно финансиране; факторинг; застраховане на рисковете от неплащане при външнотърговски сделки; управление на кредитен риск; правни особености на международните сделки; спецификата и възможностите за бизнес в Германия, Полша, Румъния и Турция.

Изявени експерти и професионалисти от български институции, смесени търговски камари, консултантски фирми и банки ще презентират съответните теми.

Сред делегатите, които ще присъстват, са експорт мениджъри, търговски директори, специалисти по бизнес развитие и маркетинг, предприемачи, финансисти, от производствени и търговски компании от фирми – производители от следните браншове: хранително-вкусова промишленост; вино и спиртни напитки; козметика и парфюмерия; захар и захарни продукти; пластмасови изделия; мебелна и дървообработваща индустрия; растителни масла и маслопродукти; текстил и мода и др.