fbpx Газовите проекти ще направят България сериозен фактор | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Газовите проекти ще направят България сериозен фактор

„С реализацията на газовите проекти, по които работим интензивно, България ще се превърне в незаобиколим фактор на газовата карта на Европа“. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова на международната конференция "Енергийна стратегия за Европа - диверсификация и енергийна сигурност", организирана от сдружение "Граждани за европейско развитие на България", Вилфред Мартенс Център за европейски изследвания и фондация "Ханс Зайдел" в България. Пред участниците Петкова представи предприетите от правителството действия в изпълнение на един от основните приоритети – постигане на диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ.

Годишното потребление на природен газ в България е около 2.8 млрд. куб. м., като от тях 2.5 млрд. куб. м. се доставят от Русия. Благодарение на добре развитата ни газопреносна мрежа, годишно през страната ни се транзитират около 15 млрд. куб. м. природен газ. На територията на България са разположени 80% от компресорните станции в региона, както и подземното газово хранилище в Чирен. Това са важни елементи, които в съчетание с рехабилитацията и модернизацията на газопреносната и националната система, ще позволят постигане на диверсификация на източните на природен газ, подчерта Петкова. В тази връзка усилено работим за ускоряване изграждането на междусистемната свързаност на България със съседните страни.

Като приоритетен енергийният министър определи интерконекторът Гърция – България. „Въпреки забавянето през годините, през последните пет месеца дадохме тласък на реализацията на проекта. През месец юни тази година предстои подписване на окончателното инвестиционно решение в София“, каза още тя. По думите й както връзката с Гърция, така и тази с Турция са неразделна част от Южния газов коридор и след тяхното изграждане страната ни ще получава природен газ и от Каспийския регион.

„В най-напреднала фаза е интерконекторът с Румъния. В момента се избира изпълнител на трасето под река Дунав и очакваме до края на годината проектът да бъде завършен“, заяви министър Петкова. По думите й, въпреки, че в първоначалния проект не е било предвидено изграждане на компресорна станция на румънска територия, сега това е включено в инвестиционните планове на румънската страна. По отношение на газовата връзка със Сърбия, министър Петкова бе категорична, че са предприети мерки за ускоряване и на нейната реализация. Тя припомни, че на 13 май Министерството на енергетиката е стартирало обществена поръчка за избор на консултант по проекта.

Като друг важен фактор за постигане на енергийната независимост на България, министър Петкова определи местния добив на енергийни ресурси. Тя припомни, че едно от първите решения на правителството бе даването на разрешение за търсене и проучване на блоковете „Силистар“ и „Терес“ в дълбоко Черно море. „До 21 септември 2015 г. очакваме да постъпят оферти. Към момента има заявен сериозен интерес от лидерите в бранша“, добави Петкова.

„Реализацията на всички тези проекти е неразделна част от концепцията на правителството за изграждане на газов хъб на територията на страната“, категорична бе тя. „Концепцията за реализиране на газов хъб на територията на Република България, разработена от „Булгартрансгаз“ ЕАД, е включена в 10-годишния план за развитие на мрежите на ENTSOG (Европейска мрежа на операторите за пренос на природен газ)“, обяви Петкова. Предвижда се реализацията на проектите за изграждане на нов газопровод Варна-Оряхово; модернизация на съществуващата мрежа за транзитен пренос и модернизация на Северния пръстен на националната газопреносна мрежа.