fbpx Групата на ЕИБ e предоставила 443 млн. евро на българската икономика през 2020 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Групата на ЕИБ e предоставила 443 млн. евро на българската икономика през 2020 г.

През 2020 г. Групата на Европейската инвестиционна банка (Група на ЕИБ), която включва Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), предостави заеми, гаранции и ангажименти за дялово участие на стойност 443 млн. евро за различни проекти в България. Това представлява ръст от 23% общо за финансовите дейности спрямо 2019 г. 

През 2020 г. отпуснатите от ЕИБ заеми в България възлизат на 115 млн. евро. ЕИФ задели почти 328 млн. евро за нови линии за малки и средни предприятия (МСП), като се очаква да бъде мобилизирана сума от 1,8 млрд. евро за МСП в България, по-голямата част от която ще подкрепи тези от тях, които изпитват трудности заради пандемията от КОВИД-19.  

Проучването констатира, че в България пандемията има сериозно отражение върху фирмените стратегии за инвестиции.  Почти половината от дружествата са били принудени да инвестират по-малко от планираното (46%), а инвестиралите повече са единици (7%). Реакцията на българските дружества на пандемията съответства на средните стойности за ЕС (45%). Една четвърт от дружествата отчитат ръст в ползването на цифрови технологии (25%) в сравнение с половината от дружествата в ЕС (50%).

Една четвърт от дружествата очакват трайно намаляване на заетостта (25 %) като дългосрочно следствие от КОВИД-19, което е сходно на средните стойности за ЕС (21 %). Освен това, почти две-трети (63%) от дружествата в България не разполагат с инвестиционни планове за справяне с въздействието от изменението на климата, което е много над средното за ЕС (35%).