Инспектират плажовете по морето

Достъпът до плажа на къмпинг Черноморец (Черноморец-Изток) е свободен и безпрепятствен за туристите, установи проверката, разпоредена от министъра на туризма Николина Ангелкова.

Инспекцията показа, че е налице юридически спор между наемателя на плажа и собственика на земята до него. Двете страни са се ангажирали той да бъде решен по съдебен път и да не се създават пречки за свободното достигане на туристите до морския бряг. Министерството на туризма е в готовност да реагира при всякакви сигнали за нередности на морските плажове, като е създаден и специален телефон +359 2 90 46 833 и e-mail: control@tourism.government.bg , където граждани могат да алармират при нарушения.

Вече започнаха и регулярните проверки на Министерството на туризма, като вече са инспектирани 96 плажа. Най-честите нарушения, които се установяват, са за недостатъчен брой спасители; липса на указателни табели; както и единични случаи на заемане на допълнителна търговска площ извън одобрените схеми. На всички проверени плажове е обезопасена прилежащата акватория; осигурено е санитарно-хигиенното поддържане; налице е свободен и безплатен пешеходен достъп до плажовете. При проверките работните групи съставят констативни протоколи. Следва писмо със срок (съгласно различните договори) за отстраняване на неизпълненията. При констатиране на същите неизпълнения при следваща проверка ще бъдат налагани неустойки.

Моля коментирайте