fbpx Два пъти повече проекти по ОП "Рибарство" | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Два пъти повече проекти по ОП "Рибарство"

“Оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство” през последната година е показала добър напредък. Общо договорираните средства за периода са 9 509 437 евро (8,91 %), а общо изплатените средства: 3 859 031 евро (3,61%). За сравнение в края на 2009 г. общият брой подписани договори /одобрени проекти/ е 26. Общо договорираните средства са били 3,34 %, а общо изплатените средства едва 0,19%.

На база данните може да се направи извода, че има два пъти увеличаване на броя регистрирани проекти само за една година. За 2010 г. броят на сключените договори е еднакъв с общия брой на договорите, сключени в периода 2007-2009 г., т.е. 25. Отбелязва се и четирикратен ръст при проектите с окончателно плащане – 18 към края на 2010 г. към 4 за 2009 г.

През 2010 г. са завършени и първите 3 инвестиционни проекта по Оперативната програма. За отбелязване е и трикратен ръст при процента разплащане и договориране на средства

Към момента ОП “Рибарство” също бележи напредък. За прием на проекти са отворени 15 мерки от Оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство” (ОПРСР) в сравнение в края на 2009 г. когато са били отворени само 5 мерки. Общият брой регистрирани проекти по програмата са 140. Подписаните договори (одобрени проекти) за периода е 48, като 23 проекта са изплатени. Общо договорираните средства са за над 21 млн. евро или 20,17 % , а общо изплатените средства са за над 4,5 млн. евро или 4,8 %. През следващите три месеца ще се предприемат действия за интензивни консултации за потенциалните бенефициенти по програмата.