fbpx Инвестиционни възможности в Молдова | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Инвестиционни възможности в Молдова

Българската търговско-промишлена организира семинар на който ще се обсъждат теми свързани с  възможностите за бизнес и инвестиции в българския етнически район Тараклия, Република Молдова. Ще бъдат разгледани седем предложения за инвестиции в район Тараклия: инвестиране в хотелски туристически комплекс; бизнес център; завод за преработка на селскостопанска продукция; изграждане на ферма за развъждане на зайци; изграждане на ферма за култивиране на гъби; изграждане на ферма за развъждане на овце и кози, орехова плантация. Осигурени са сгради или съответно терени за съответните инвестиции в Молдова.

Тараклийският район предоставя възможности за инвестиции и бизнес в две свободни икономически зони, в които дейността е освободена изцяло от облагане от Р Молдова и дава възможност за износ на продукцията безмитно в държавите от ОНД и Русия. Свободните зони имат административни инфраструктури, комуникации и друга инфраструктура. Проектите приоритетно са насочени към агропромишлен комплекс, екологичен отдих и туризъм.