fbpx Българската асоциация на софтуерните компании на 10 години | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българската асоциация на софтуерните компании на 10 години

Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) навърши десет години от създаването си. Тя е основана през декември 2001 г. от 15 софтуерни фирми, с основната цел да наложи сектора като съществен и перскептивен дял от икономиката на страната. Днес в асоциацията членуват над 50 компании, които работят в някои от най-иновативните технологични сектори – разработка на мобилни приложения, банкови информационни системи, ERP и BI системи, приложения за социални мрежи и др., а софтуерният бранш се сочи като един от най-перспективните в България.

„През последните години софтуерната индустрия у нас се наложи като успешен сектор, който дава висока добавена стойност и спомага за смисленото развитие на специалистите, които работят в него. Много от българските софтуерни компании са конкурентни на световно ниво и работят по проекти за едни от най-големите организации в САЩ, Западна Европа и Азия“ - заяви Георги Брашнаров, председател на Управителния съвет на БАСКОМ.

Според него именно софтуерната индустрия е един от отговорите на все по-често задавания напоследък въпрос: Къде са конкурентните предимства на страната ни в съвременния променящ се свят и в кои ниши България може да предлага продукт на световно ниво с висока добавена стойност.

БАСКОМ предлага създаването на тристранен обществен съвет с участието на правителството, университетите и технологичния бизнес, в чиито рамки да бъде дискутирана нуждата от нови учебни програми и промени в образователната система. Целта е по този начин бъдещите специалисти, които излизат от университетите, да са много по-адекватни на изискванията на бизнеса, което ще спомогне както за тяхната по-успешна реализация, така и за повишаване общата конкурентоспособност на бранша.