fbpx Следващата голяма стъпка е хибридната работа – готови ли сме? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Следващата голяма стъпка е хибридната работа – готови ли сме?

Работещите от поколенията Y (милениали) и Z сега са на възраст между 18 и 41 г., и представляват голяма част от настоящата работна сила. Последният Доклад на Microsoft за тенденциите в работата (Microsoft Work Trend Index) за 2022 г. показва, че служителите преоценяват ролята на работата в живота си с промяна в уравнението „струва си“ – какво искат хората от работата и какво са готови да дадат в замяна. Всъщност проучването разкри, че 49% от работниците от поколенията Z и Y вероятно ще обмислят смяна на работодателя си тази година.

Възниква нова тенденция – свобода и гъвкавост

Въпреки че Доклада на Microsoft за тенденциите в работата (Microsoft Work Trend Index) за 2022 г. разкри, че всички работници искат повече гъвкавост, той показа, че хората от поколенията Y и Z са най-благосклонни към тази промяна. Резултатите сочат, че 49% от работещите от поколението Z вероятно ще обмислят преминаване към хибриден модел на работа на настоящата си позиция, а 46% вероятно ще преминат към дистанционна работа. Tе отдават по-голямо значение на свободата да избират кога и къде да работят.

Приоритетите се променят – благосъстоянието и култура на работното място вече имат по-голямо значение

Работниците от поколенията Y и Z искат не само гъвкавост. Докладът на Microsoft за тенденциите в работата (Microsoft Work Trend Index) за 2022 г. установи, че след заплащане тези служители търсят, като приоритети на работното място, положителна култура (46%), благосъстояние (42%) и усещане за цел или смисъл (40%).

Напускането е опция – ето защо предприятията трябва да направят промяната

Проучването разкрива също, че поколението Z и милениалите са склонни да гласуват всячески, за да изразят мнението си. Всъщност почти половината от тях в Европа (49%) вероятно ще обмислят нов работодател тази година в сравнение със средното ниво за региона на ЕМЕА от 36%. Други 31% от служителите от Поколението Z вероятно ще се преместят и ще си намерят работа, която им позволява да работят от разстояние.

Следващата голяма стъпа е хибридната работа – готови ли сме?

Работниците от Поколенията Y и Z съставляват голяма част от настоящата работна сила и вероятно все повече ще заемат ръководни позиции.

За да привлекат най-добрите таланти – сега и в бъдеще – организациите ще трябва да адаптират работните си практики, за да отговорят на новите очаквания на служителите. Ето защо ръководителите в човешките ресурси и бизнес лидерите ще трябва да създадат организации, в които тези групи да се чувстват ангажирани с усещане за смисъл и с лоялност.

„Не може да се заличи трайното въздействие на последните две години. Способността на мениджърите да се адаптират към новите очаквания на служителите помага на предприятията да се подготвят за дългосрочен успех. Чудесен инструмент, който помага на екипите в тази промяна, е нашият Microsoft Viva, който помага на екипите в организацията да процъфтяват с препоръки как да подобрят производителността и благосъстоянието си“, коментира Кетеван Ратиани, Modern Work Business Lead, региона Multi-Country на Microsoft в ЦИЕ.

Успешното посрещане на нуждите на служителите ще изисква промяна в мисленето на HR и бизнес лидерите.

Това включва преосмисляне на начина на работа на екипите, ролята на офиса и овластяването на мениджърите.

С нарастващото значение, което се отдава на положителната култура на работното място и желанието за гъвкавост, лидерите ще трябва да адаптират начина на работа на своите екипи, за да гарантират, че служителите и мениджърите имат яснота за своите роли и отговорности, както и яснота за това как работи хибридната работа.

Въпреки това малко компании (едва 27%) са създали екипни споразумения, които ясно да определят тези нови норми. За да изградят ефективни хибридни екипи, мениджърите ще трябва да въведат екипни споразумения. Те трябва да определят „защо“, „кога“ и „как“ в офиса. Това означава да се постигне съгласие относно целта на сътрудничество на място, да се създадат екипни споразумения за това кога да се събират на място, да се определи етикетът на хибридните срещи и да се преосмисли как пространството може да играе поддържаща роля.