fbpx Насърчаването на вътрешния туризъм е от особено значение | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Насърчаването на вътрешния туризъм е от особено значение

Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в България и провеждането на целогодишна рекламна кампания за страната ни по водещите паневропейски телевизионни канали са сред най-важните за развитието на българския туризъм. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма при подписването пет нови договора по оперативна програма „Регионално развитие“ за ефективен туристически маркетинг на стойност близо 20.5 млн. лв. 

България има голям потенциал за развитие на вътрешния туризъм, каза министър Добрев. Българите все още пътуват малко и почиват предимно в летните и зимните курорти. Нашият стремеж е да удължим сезоните и да включим пролетта и есента като активни туристически продукти. Проектът ще ни даде възможност да привлечем интереса на вътрешните туристи към посещения извън големите традиционни курорти.

Другият важен проект по ОПРР е за целогодишна реклама за България като туристическа дестинация по водещи паневропейски тв канали - Euronews, Eurosport, Discovery, National Geographic. Добър ефект дават също участието на страната ни на специализираните борси и включването на туроператори и турагенти в опознавателни пътувания за представянето на България като целогодишна дестинация.


За миналата година приходите от туризъм са над 2.6 млрд. евро. Особени надежди за ръст на туристите се възлага на руския пазар след признаването на шенгенските визи на руските граждани за пребиваване в България, както и решението на „Росавиация“ руските авиокомпании с чартърни програми вече да могат да летят към България от 1 юни до 1 септември.

МИЕТ е бенефициент по 14 договора по приоритетна ос 3 на ОПРР „Устойчиво развитие на туризма“ (операция „Национален туристически маркетинг“) за 2007-2013 г., а МРРБ е управляващ орган по тях. Те са на обща стойност близо 64 млн. лв. Новата финансова помощ е по схемата „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване по ОПРР“. Новите проекти са финалните пет от 14-те: «Маркетингови проучвания, анализи, методики и оценки на ефективността на националния маркетинг, изготвяне и актуализиране на стратегии», «Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България», «Провеждане на целогодишна рекламна кампания за България по водещи паневропейски телевизионни канали», «Интегрирани комуникационни кампании за България на целеви пазари» и «Участия на България на специализирани борси и изложения и организиране на опознавателни турове за туроператори и туристически агенции». Общата стойност на тези пет проекта е 20 490 323,60 лв.