fbpx Младежи могат да получат подкрепа за самостоятелен живот | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Младежи могат да получат подкрепа за самостоятелен живот

Младежи могат да получат подкрепа за самостоятелен живот

SOS Детски селища България стартира процедурата за подбор на кандидати за получаване на подкрепа за самостоятелен живот. Това е в рамките на проект „Пътеки към свободата: овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“, изпълняван от Сдружение SOS Детски селища България и финансиран от Фонд Активни Граждани България по ФМ на ЕИП.

Целта на проекта е да овласти младежи, напускащи алтернативна грижа в България, успешно да започнат самостоятелен живот, чрез предоставяне на нова социална услуга „Подкрепа за самостоятелен живот“.
Целта на услугата е да насърчи и да подкрепи старта на младежите в самостоятелния им живот, чрез постигане на психо-емоционална стабилност, устойчива заетост и редовен доход, осигуряване на подходящо жилище, продължаване или завършване на образование, осигуряване на достъп до здравеопазване, и поемане на контрол и отговорност за живота си.

Процедурата за подбор ще се проведе на няколко етапа за период от 3 години. Настоящият първи етап на Процедурата ще се реализира в областите София – Град, Перник, Велико Търново и Габрово. Настоящата процедура за подбор е с краен срок за подаване на молби: 22 юни 2020 година.

Пълните насоки за кандидатстване, както и повече информация за процедурата, за услугата, за допустимостта на кандидатите, за реда за кандидатстване и критериите за включване в услугата можете да прочетете тук.