fbpx Младежи могат да получат подкрепа за самостоятелен живот | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Младежи могат да получат подкрепа за самостоятелен живот

SOS Детски селища България стартира процедурата за подбор на кандидати за получаване на подкрепа за самостоятелен живот. Това е в рамките на проект „Пътеки към свободата: овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“, изпълняван от Сдружение SOS Детски селища България и финансиран от Фонд Активни Граждани България по ФМ на ЕИП.

Целта на проекта е да овласти младежи, напускащи алтернативна грижа в България, успешно да започнат самостоятелен живот, чрез предоставяне на нова социална услуга „Подкрепа за самостоятелен живот“.
Целта на услугата е да насърчи и да подкрепи старта на младежите в самостоятелния им живот, чрез постигане на психо-емоционална стабилност, устойчива заетост и редовен доход, осигуряване на подходящо жилище, продължаване или завършване на образование, осигуряване на достъп до здравеопазване, и поемане на контрол и отговорност за живота си.

Процедурата за подбор ще се проведе на няколко етапа за период от 3 години. Настоящият първи етап на Процедурата ще се реализира в областите София – Град, Перник, Велико Търново и Габрово. Настоящата процедура за подбор е с краен срок за подаване на молби: 22 юни 2020 година.

Пълните насоки за кандидатстване, както и повече информация за процедурата, за услугата, за допустимостта на кандидатите, за реда за кандидатстване и критериите за включване в услугата можете да прочетете тук.