fbpx Износът е по-слаб от вноса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Износът е по-слаб от вноса

етикети

Износ на България на годишна база се увеличава през май с 10,7% спрямо същия месец на предходната година. Общият внос нараства с 19,3% спрямо същия месец на предходната година по данни от Националния статистически институт. Общо износът на България през първите пет месеца на годината за страните от Европейския съюз и извън него възлиза на 15,9 млн. лв., което е ръст с 0,9%. През май е изнесена стока за 3,6 млрд. лв. Вносът възлиза на 20,1 млрд. лв., което е увеличение с 12,1%. Само за май са внесени стоки за 4,6 млрд. лв. Така общото външнотърговско салдо е отрицателно и достига до 4,210 млрд. лв. в края на май. Само за месец май общото външнотърговско салдо е отрицателно и е на стойност 816,6 млн. лв.

През периода януари - май 2012 г. износът на България само за трети страни се е увеличил с 3,3% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 6,4 млрд. лева. Основните търговски партньори на страната ни в този сегмент са Турция, Китай, Русия, Сърбия и Република Македония, които формират 46,6% от износа за трети страни. Значително е нараснал износът за Обединените арабски емирства, Израел, Канада, Сирия и Бразилия, докато най-голям спад е отчетен при износа за Сингапур, Индия, Иран, ЮАР и Хърватия. Само през май 2012 г. износът за трети страни се е увеличил с 25,0% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 1,5 млрд. лева.

Вносът на България от трети страни за първите пет месеца на 2012 г. се е покачил с 15,8% спрямо съответния период на предходната година и е на стойност 8,5 млрд. лева. Най-голям ръст бележи вносът от Перу, Босна и Херцеговина, Иран и Бразилия, а най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Казахстан, Израел и Украйна.
През май 2012 г. вносът на България от трети страни нараства с 24,9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,0 млрд. лева.
В края на май външнотърговското салдо на България с трети страни е отрицателно и достига -2,088 млрд. лв. Само за месец май търговският дефицит е 467,9 млн. лв. благодарение на по-големия внос и по-бавно нарастващия износ.