fbpx Износът ни към Словения е спаднал сериозно | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Износът ни към Словения е спаднал сериозно

С 65% е спаднал износът на продукти и услуги от България за Словения през календарната 2009 г. като стойността е приблизително 48 милиона евро. Това показват данните предоставени от Българо-словенска стопанска камара (БССК). Най-голям обем на износ има при петролните масла, като през 2009 г. той се равнява на приблизително 8.3 милиона евро, което бележи спад от 87 процента спрямо 2008 г. като българските петролни масла представляват 7% от тотала на страната.
Независимо от големият спад на българския износ за Словения, в определени сектори има значителен ръст при обемите. Най-голямо развитие има при вноса на специализирани машинни части – от само 4 хиляди евро през 2008 г., обемът е нарастнал на близо 1.5 милиона евро през 2009 г. 16% ръст има и при износът на хлебни изделия, като през 2009 г. България е изнесла приблизително 1.7 милиона евро в Словения от този сектор.
В момента Словенските институции обработват данните за първото шестмесечие на 2010 г., като индикациите са за малко подобрение в положителна посока. „Според наблюденията на нашата камара съществуват много предпоставки за успешно развитие на бизнеса между България и Словения, като това е и основната насока по която работим.” споделя Войко Одлазек, Председател на Управителния съвет на БССК.
В БССК членуват 30 словенски и приблизително 22 български фирми.