fbpx Изплатени са над 200 млн.лв. от антикризисния пакет | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Изплатени са над 200 млн.лв. от антикризисния пакет

Водеща снимка
Да

Изплатени са над 200 млн.лв. от антикризисния пакет

Към 4 септември 2020 г., вече над 200 млн. лв. от антикризисния пакет на Министерството на икономиката е раздаден на бизнеса и хората.

Близо 85 млн. лв. са изплатени по ОПИК на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от Covid-19.

Общо изплатените до момента безвъзмездни средства към българските фирми по Процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са в размер на 84 825 339,31 лв.

От края на месец август всички подадени проектни предложения по процедурата вече са в оценка. Предприети са всички необходими мерки за ускоряване и приключване на процедурата в настоящия месец.

По процедурата за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077) се сформира оценителна комисия, след което  ще стартира и процеса по оценка на подадените 1 932 броя проектни предложения, на обща стойност 263 688 340,21 лв.

Чрез „Българска банка за развитие“ АД по антикризисните мерки в икономиката са инвестирани  близо 100 млн. лв. 

- 71,5 млн. лв., гарантирани кредити за 17 093 физически лица.

- 26,35 млн. лв. , гарантирани кредити за 174 компании.

- Договорените лимити към търговски банки са на стойност 649 млн. лв. Предстои ускоряване на усвояването на средствата от бизнеса, като се водят разговори с банките партньори.

Чрез Фонда на Фондовете със средства от ОПИК са инвестирани в икономиката над 20 млн. лв. Предстои ускоряване на процедурите, като се водят разговори с партньорите.

Facebook коментари