fbpx Как работят търговските вериги и родните производители? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как работят търговските вериги и родните производители?

Как работят търговските вериги и родните производители?

Национално представително изследване, проведено от агенция Маркет линкс за нагласите на българските производители към големите търговски вериги показва, че над половината местните производители увеличаване на обема на производството след работа с търговските вериги. Други съществени факти са откриването на нови работни места, (28%), достигането на нови пазари в чужбина (23%) и разкриването на нови бази за производство (19%). Тези данни бяха представени по време на пресконференция, организирана от членовете на Сдружението за модерна търговия.

Проучването показва отношението и оценките на доставчиците на бързооборотни хранителни стоки от отраслите консервопроизводство, птицевъдство и яйцепроизводство, млекопреработвателна, месопреработвателна и хлебна промишленост. Извадката от 100 фирми (интервюирани са собственици и управители) е равно разпределена между тези отрасли и размер на предприятия. Половината от фирмите са на „възраст” между 5 и 10 години, само две да с опит от една година. Заради търсената обективност на отговорите, поръчителят на изследването остава неизвестен за интервюираните.

Препоръките на респондентите са, че търговските вериги трябва да бъдат по-гъвкави - под това производителите разбират - поемане на разходите по промоциите, предлагане на по-добри търговски условия на българските производители. Съответно държавата също трябва да подпомогне българските производители чрез данъчни облекчения, държавна регулация – да наложи по-голям процент от стоките да са български и чрез субсидиране.