fbpx Какви ще са отговорностите при автономно шофиране - създават законова рамка | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Какви ще са отговорностите при автономно шофиране - създават законова рамка

В деветото издание на Allianz Motor Day фокусът беше върху правните и технически рискове от автономното шофиране.

В Европа автономното шофиране, без намесата на шофьор, ще се превърне в реалност през следващите няколко години. Това е голямо предизвикателство за европейската икономика и ще отвори нови форми на мобилност.

Концепциите за автономно шофиране трябва да са проектирани така, че да надхвърлят националните граници, за да бъдат значими и икономически успешни за обществото. В бъдеще клиентите ще използват тези автомобили, за да пътуват до други страни и ще преминават националните граници.

Първи закон за автономно шофиране в Европа

Европейската икономическа комисия на ООН (United Nations Economic Commission for Europe) създаде необходимите регулации за одобрение на функциите за автоматизираното шофиране. Със Закона за автономното шофиране германският законодател даде възможност на Германия - като първата страна в света, да осигури регулаторната рамка за автономни превозни средства без водачи.

Докато водачът е отговорен за автоматизираното шофиране, техническият надзор наблюдава автомобила за автономно шофиране. Той може дистанционно да деактивира превозното средство и да задейства определени маневри в трудни ситуации.

Застрахователното покритие не е проблем

Новите технологии винаги крият нови рискове. В началото на своето развитие автономните автомобили могат да бъдат сравнявани с начинаещи шофьори и Allianz не вижда пречка да осигури застрахователно покритие. „Ще предложим и застрахователно покритие за „автономни начинаещи шофьори“ и за „технически надзор“. И ще ги включим в застраховката Гражданска отговорност“, сподели Рьолер.

Разследването на пътно произшествие да продължи да бъде възможно

Новата технология не е безгрешна и няма да спрат в бъдеще пътните инциденти, особено в ситуации на смесен трафик с конвенционални превозни средства. Доверието на обществеността в автоматизирани и автономни системи може да бъде гарантирано само ако причините за произшествията, както и за предотвратените инциденти, могат да бъдат правилно изяснени. Рьолер подчертава, че „важното сега е да намерим разумно решение за Европа, което да ни позволи лесно да изясняваме причините за пътнотранспортните произшествия, за да намалим в кратък срок жертвите на трафика и да спечелим доверието на хората в новата технология."

В бъдеще ще бъдат необходими и сензорни данни от записи на радари, лидари и камери с цел разследване на инциденти. Това е единственият начин да се регистрират и оценяват произшествия или предотвратени инциденти, например с пешеходци. „За съжаление понастоящем използването на тези данни в Европа не е адекватно регулирано“, заключи Рьолер.

За да бъдат защитени личните данни, Allianz призовава за общоевропейски независим орган за управление и съхранение на данни, отговорен за гарантиране на законността при разследване на всякакви инциденти. Този орган също така ще гарантира стандартизиран и недискриминационен достъп до данните за превозното средство на всички упълномощени лица. Такива данни също трябва да бъдат предоставени в анонимна форма за изследване на произшествия, както и да могат да се ползват от автомобилната индустрия с цел бързо коригиране и подобряване на системите.

 

Собственикът на автономен автомобил също трябва да бъде защитен

 

Друга дискутирана тема засегна собствениците на превозни средства. Отговорността на собственика гарантира, че невинните жертви на трафика са напълно защитени, дори когато в инцидента са въвлечени автоматизирани системи за шофиране. В бъдеще обаче ще има случаи, в които собствениците също могат да пострадат в автомобилите си. Тъй като те не могат да предявяват искове срещу себе си, съгласно действащото законодателство, те биха могли да предявят иск срещу производителя. Allianz е на мнение, че закона трябва да защитава и собствениците в собствените им превозни средства, в случай че не са допринесли за инцидента поради собствена грешка, например да игнорират системно съобщение за грешка. Рьолер добави, че като предстоящо продуктово решение на проблема в Германия може да бъде направено и собственикът на превозното средство също бъде интегриран в защитата на застраховката на моторното превозно средство. При положение, че произшествието е по време на включен автоматизиран режим на работа.